Bestuur


Bestuur Eindhovense Schaakvereniging

Henny Valks 040-2120722 hennyvalks@outlook.com
voorzitter
Jochem Berndsen 06-13696599 jochem@functor.nl
Emmasingel 31-125, 5611AZ, Eindhoven
secretaris
Jan Vosselman 040-2341655 jan@vosselman.net
penningmeester
Walter Anema 040-2342900 anemaw@iae.nl
intern wedstrijdleider
Jeroen van de Put 06-14469152 jpwvandeput@gmail.com
extern wedstrijdleider
Frits Schalij 040-2454281 frits.schalij@gmail.com
jeugdschaak
Ron van Hoogstraaten 040-2119449 haderon@hetnet.nl
website

 

Commissies

Commissie van beroep:   Jan Toorman
Kascontrolecommissie:    Ludo Tolhuizen en Paul Schaffer
Materiaalcommissaris:     Albert Coenen
Vertrouwenspersoon:       Paul Schaffer
Redactie Raadsheer:       Peter Roozemond   vacature
Bibliothecaris:                   Loet Versfeld  a.i.

 

Ereleden

A. de Graaff †
J. Vriens †
A.M. Schellekens †
Pieter Gaarenstroom †
Piet Bronckhorst †
Louis Stumpers †
Harrie Steures
Hans de Vries †
Cees Versteeg
Flip Stomps
Frans Kuijpers