Bestuur


Bestuur Eindhovense Schaakvereniging

Bas van   de Plassche 040-2110876 b.plassche@chello.nl
voorzitter
Eric Wijsman 040-2375310 secretaris.esv@upcmail.nl
secretaris
Jan Vosselman 040-2341655 jan@vosselman.net
penningmeester
Walter Anema 040-2342900 anemaw@iae.nl
intern wedstrijdleider
Jeroen van de Put 06-14469152 jpwvandeput@gmail.com
extern wedstrijdleider
Frits Schalij 040-2454281 fdschalij@onsneteindhoven.nl
jeugdschaak
Ron van Hoogstraaten 040-2119449 haderon@hetnet.nl
communicatie

Ereleden

drs. H.J. Steures, drs. C. Versteeg, drs B.W.Ph.Stomps, dr. ir. F.A. Kuijpers