Contributie

De contributie is voor het seizoen 2017-2018 bij tijdige* betaling als volgt:

Senior € 95
Junior € 57,50
Student € 57,50
Extern € 57,50
Intern € 57,50
Aspirant** € 50

*tijdig: vóór 1 januari. Na 1 januari  € 10,- verhoging. Na 1 april  € 20,- verhoging.
**Aspirant: t/m 15 jaar. Peildatum 1 augustus.

 

 

IBAN NL21 INGB 0003 2635 95, Eindhovense Schaakvereniging, Eindhoven