Jaarindeling en alternatieve avonden

Het bestuur ziet dat er minder draagvlak lijkt te bestaan voor de alternatieve avonden: de maandagen waarop er geen interne competitie wordt gehouden.
Ter referentie: in het seizoen 2015-2016 zijn er ongeveer 13 alternatieve avonden en 26 internecompetitieronden geweest.
Vraag aan jullie: is dit te weinig, te veel, goed genoeg, en voor welke alternatieve avonden is wel interesse?

Verzoek aan iedereen is dan ook om deze enquete in te vullen.
Bedankt!