Simultaan tegen Aljechin

Op 10 november 1933 bezocht de toenmalige wereldkampioen Alexander Aljechin onze club om een simultaan te geven. Hij speelde tegen 48 leden van onze club. Vijf leden wisten een remise af te dwingen en de heer Schellekens en de heer Spijksma versloegen Aljechin zelfs.

René Olthof is de schaaknalatenschap van Frans Kuijpers aan het napluizen en trof daarin de volgende partijnotatie aan uit deze simultaanseance:

Het is onduidelijk wie de zwartspeler is. Mogelijk is het van Berkel (of van Berckel) geweest, die volgens de door Jules Welling afgeleide ledenlijst uit de annalen van onze club in de jaren dertig lid was van ESV.

De manier van noteren is opmerkelijk. Van enige synchronisatie tussen de genummerde lijntjes en de geschreven regels is nauwelijks sprake. Ook het formulier is opmerkelijk. Het is allerminst genderneutraal. Bij de Nederlandsche Schaakbond zullen ze zeker geweten hebben dat sommige vrouwen ook schaken. In Catharina Roodzant had Nederland destijds immers een sterke schaakster. Misschien waren er voor de dames aparte damesformulieren. Het voorgedrukte jaartal is enigszins overspecifiek. Wij hadden aan het eind van de twintigste eeuw het millenniumprobleem, maar dit formulier heeft zelfs een decenniumprobleem.

Voor wie de partij wil naspelen is hier de pgn:

Voor de simultaan gingen alle aanwezige leden samen met Aljechin nog op de foto:

Uit de Nieuwe Tilburgse Courant van 18 november 1933

Frits Schalij