Naarstig op zoek naar partijen

Al enige tijd is de pagina “partijen” beschermd.
De laatste ingezonden partij dateert van 7 april 2014!
Uw webmaster popelt om uw (interessante) partijen te uploaden.
Schroom niet, er is nog ruimte op onze webserver.

3 gedachten over “Naarstig op zoek naar partijen

  1. Er zijn nogal wat leden die daar bezwaar tegen hebben. Tijdens de ALV hebben we afgesproken het zó te doen (als een testjaartje). Zie ook de notulen in Raadsheer nr 1.

  2. Zonder wachtwoord kunnen we de partijen niet meer naspelen. Wat voor nut heeft het wachtwoord? Het is toch de bedoeling dat deze partijen worden bekeken cq. nagespeeld.

    • Het nut van het wachtwoord is dat niet de hele wereld onze partijen kan naspelen, doch slechts een selecte groep: de leden van ESV. (Plus de leden van de NSA, Google en Julian Assange natuurlijk, maar dat hou je altijd) Het wachtwoord is voor belangstellende leden gratis af te halen bij de afdeling Communicatie. Zie pagina Bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *