Wit geeft mat in twee

Neem 45 minuten de tijd om bij elk van de onderstaande twaalf diagrammen de eerste zet te noteren:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.