Jubileum

(Het jubileum in beeld)

Geslaagde jubileumviering!

Het honderdjarig bestaan van de Eindhovense Schaakvereniging werd op zaterdag 24 oktober in Activiteitencentrum Burghplan gevierd. De Jubileumcommisie bestaande uit Frans Kuijpers (vz.), Cornelis Korver en Ewout Snoeck had een gevarieerd programma samengesteld. Bijzonder aardig was dat het van Abbe museum haar Rodchenko schaakmeubel voor die dag ter beschikking had gesteld. Dat meubel was een fraaie blikvanger in de speelzaal.
Vanaf 13.00 stroomden de huidige leden en een behoorlijk aantal oud-leden Burghplan binnen. Dat werd al meteen een geanimeerd en gezellig samenzijn.

Om 14.00 begon een rapidtoernooi waarbij aan elk bord duo’s elkaar bestreden. Die duo’s waren zoveel mogelijk gevormd uit een huidig lid met een oud-lid. Ook was gestreefd naar gemiddeld gelijke ratings van de duo’s. De duo’s mochten tijdens de rapidpartij niet met elkaar overleggen! Er werden vijf ronden gespeeld van 2×10 min. partijen.

 

 


Winnaar werd het duo Bas van de Plassche en Jeroen van de Put met 4,5 punt. Tweede waren Boris Friesen en Simon Glűckstern met 4 punten. Het rapidtoernooi werd vlekkeloos geleid door Walter Anema.

Nadat de speelzaal was omgetoverd tot een gezellige ontvangstruimte begon om 16.30 het officiële gedeelte. Voorzitter Henny Valks heette iedereen welkom, in het bijzonder de externe genodigden. Hij vroeg de winnaars van het rapidtoernooi naar voren te komen om, gezeten in het Rodchenko schaakmeubel, hun prijs in ontvangst te nemen. Voor beiden was er een fraaie aluminium sculptuur, vervaardigd door de Belgische kunstenaar Willy Ceysens (1929-2007). Daarna mochten ook de tweede prijswinnaars hun sculpturen in ontvangst nemen.

Vervolgens besprak Frans Kuijpers het door Jules Welling geschreven jubileumboek. Hij deed dat op verzoek van de auteur en kon dan ook uitvoerig ingaan op het vele werk dat er aan ten grondslag lag. Ook bedankte hij Joost van Reij die vele uren heeft besteed aan de opmaak van het boek. Hij overhandigde het eerste (officiële) exemplaar aan voorzitter Henny Valks.

Het hoogtepunt van de dag was de speech van locoburgemeester Yasin Torunoglu en de overhandiging door hem van de Koninklijke erepenning en bijhorende Oorkonde aan voorzitter Henny Valks.

 Het voltallige bestuur ging met Torunoglu op de foto in en om het Rodchenko schaakmeubel. Die foto stond op maandag 26 oktober in het Eindhovens Dagblad.

Vervolgens werd gesproken door Jan Peter Wissink, bestuurslid Internet van de KNSB. Hij noemde enkele hoogtepunten uit de rijke historie van ESV. Hij roemde ook de huidige grote jeugdafdeling en gaf daarbij een overzicht van veel recente landelijke successen van die jeugd in diverse categorieën. Wissink feliciteerde de club met de toekenning van de erepenning en overhandigde namens de KNSB een digitale schaakklok aan de jubilerende club.
Daarna was het woord aan Leon van Gelder, voorzitter van de NBSB. Hij schetste de verdiensten van ESV voor het Brabantse schaakleven. Ook zei hij veel geleerd te hebben over de Brabantse schaakgeschiedenis uit het jubileumboek, waar hij voorinzage had mogen hebben.
Als laatste spreker kwam Gerard Welling naar voren. Nu oud-lid maar in het verleden 21 jaar lid van ESV. Lid ook van het Sterrenteam dat in 1984 landskampioen werd. In een uitvoerige voordracht haalde hij vele herinneringen op uit zijn ESV tijd. Vaak komisch, soms ook ernstig. Verbluffend was hoeveel en hoe gedetailleerd hij nog wist te vertellen van zijn ESV tijd. Ook zijn meer persoonlijke herinneringen aan veel medeleden en bestuursleden uit zijn ESV periode waren zeer boeiend.

Gerard Welling

Daarmee was het officiële gedeelte ten einde. Er volgde weer een gezellig samenzijn. Tegen half zeven was het buffet opgesteld in de zijkamer. Dit voortreffelijke buffet was geleverd door Slagerij Antonis uit Veldhoven in opdracht van en in samenspraak met Jan Vosselman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het buffet werden de grote stukken opgesteld en speelden de eerste en tweede prijswinnaars van het rapidtoernooi opnieuw twee rapidpartijen. Alle aanwezigen omzoomden het bord en mochten hun suggesties doen.
Met deze vrolijke episode werd het dagprogramma afgesloten.
In zijn slotwoord bedankte voorzitter Henny Valks Jan Vosselman (buffet) en Walter Anema (rapidwedstrijd). Tenslotte werden Ria Welvaarts en Jan Eding, beiden van Burghplan, uitvoerig bedankt voor hun grote inzet en tijdbesteding voor het jubileum. Beiden kregen een grote bos bloemen en een enveloppe met inhoud.

Er werd uiteraard door sommigen nog wat nagepraat. Maar rond 21.30 ging toch het licht uit.

Het einde van een zeer geslaagde viering!

Ron van Hoogstraaten, Frits Schalij, Walter Anema, Henny Valks, Yasin Torunoglu, Jan Vosselman, zittend: Jochem Berndsen en Jeroen van de Put

Ron van Hoogstraaten, Frits Schalij, Walter Anema, Henny Valks, Yasin Torunoglu, Jan Vosselman, zittend: Jochem Berndsen en Jeroen van de Put

 

 

 

 

.