Interne

Zie ook de pagina ‘Partijen’.
Daar staan onder andere analyses van krachtmetingen uit de interne competitie.

Ronde dertien

Mijn vorige verslag eindigde met wat profetische woorden bleken te zijn: zoveel mensen zoveel ideeën. Het leidde tot een onderhoudende discussie, waarin bloedserieuze standpunten afgewisseld werden met wat luchtiger satire, rekkelijken en preciezen elkander van hun gelijk trachtten te overtuigen, de geest en de letter van ons reglement in meer of minder bevlogen taal werden gewogen of geduid. Openbaarheid is een groot goed, maar er zijn hogere waarden. Desalniettemin volgt hier een beknopte samenvatting van de achtentwintig mails die ik over het onderwerp zag passeren. De vraag luidde: Wie is onze winterkampioen? Waarom dit niet zo eenvoudig is als dat het lijkt kunt u lezen in het stukje van vorige week. Het antwoord luidt: Jan Vosselman! Hebben daarmee de rekkelijken gewonnen? Niet precies! Een reglement kan alles proberen af te dekken of een reglement kan eindigen met: Als we er niet uitkomen beslist de wedstrijdleider, protesteren kan bij de commissie van beroep.  Overigens is die laatste bepaling ook in reglementen van de eerste categorie aan te bevelen. Om kort te gaan, eindelijk, eindelijk mocht de commissie van beroep na al die jaren een slapend bestaan te hebben geleid zijn nut en noodzaak aantonen. Het feit dat die commissie bijna altijd slaapt is overigens een pre voor onze vereniging zoals u zult begrijpen. Jan Toorman, want daar hebben wij het over, kweet zich uitmuntend van zijn taak, paste hoor en wederhoor toe, wikte en woog, lokte discussie uit waar nodig, stelde de juiste vragen (op de juiste manier, ook dat is niet ieder gegeven) en kwam met een weloverwogen oordeel waar alle partijen zich in konden vinden. Het optreden van Bas mag hier niet onvermeld blijven. Op weg naar zijn misschien wel negentiende (!) clubkampioenschap droeg hij zelf argumenten aan op grond waarvan het reglement ook zo geïnterpreteerd kon worden, dat die weg voor hem afgesneden zou worden ten gunste van zijn tegenstrevers.
Ik schreef ‘geïnterpreteerd kon worden’ en ook daarover is nagedacht en door de commissie een oordeel geveld. Het bestuur is opgedragen het reglement nog eens tegen het licht te houden.  Jan doet zelfs enige concrete aanbevelingen en eindigt zijn conclusie met: “Het bestuur zou zich op eenduidige helderheid van het reglement moeten bezinnen en het resultaat presenteren t.g.v. de volgende jaarvergadering, zodat herhaling  van het wakker laten schrikken van de Commissie van Beroep nooit meer nodig is.” Het is een illusie te denken dat wij zonder kunnen, zelfs de FIDE-regels openen het voorwoord met “De Regels voor het Schaakspel kunnen niet alle mogelijke situaties dekken..” maar het is zonder meer nastrevenswaardig. Nooit is dan ook wat veel gevraagd maar wij zullen ons best doen.

Rene won van Alexander, maar hij moest er wel wat voor doen. Met een kwaliteit minder bleef Alexander nog lang tegenstribbelen. Hij heeft ook niet voor niets dit jaar al een hele rits titels binnengehaald. Afgelopen zaterdag nog. Pupillenkampioen van Nederland.
Bas won van Frits, maar hij moest er wel wat voor doen. Om tien uur waren zij over de tiende zet aan het nadenken. Frits had een loper op a2 ‘begraven’ die via een kwaliteitsoffer opeens tot leven kwam en het Bas behoorlijk lastig maakte. Bas dacht rustig vijf minuten na en met nog twintig seconden op de klok ontweek hij de aanval en begon even later de pionnenvoorraad van Frits aan te tasten waardoor Frits een hele kwaliteit achter kwam te staan en op moest geven. Later zou Bas verklaren dat je met het Fischer-tempo ‘oneindig veel’ tijd hebt..
Jeroen verloor van Peter Rietra in een tactische partij waarin Jeroen veel risico nam en ook nog een tussenzetje over het hoofd zag. Dat was teveel van het goede.
Ludo kwam slecht te staan tegen Philippe, maar wist in het eindspel nog juist op tijd zijn toren actief te maken en kwam weg met een remise. (Maar niet voordat hij eerst getrakteerd had. Proost)
De mooiste (in ieder geval de kortste) partij van de avond werd gespeeld door jarige job Janne. Een miniatuur tegen Rudi Sluijtman, die ik u niet wil onthouden: U is allen genodigd voor haar verjaardagspartijtje. Gefeliciteerd!

Jan Vosselman, eveneens gefeliciteerd! Je mag het in de finale opnemen tegen Jan Schot, de winnaar van de zomercompetitie die in de laatste ronde remise wist te houden tegen: Jan Vosselman! Het belooft dus spannend te worden volgende week. Maar dan moeten de heren wel wat beter hun best doen: vandaag was een salonremise en om half negen was de zaak beklonken. Volgende week kunnen wij, als de techniek ons niet in de steek laat, hun verrichtingen volgen in de barruimte van Burghplan, alwaar Bas live commentaar zal verzorgen bij de finale om het clubkampioenschap. Jan en Jan spelen dan twee keer tegen elkaar op een DGT-bord.

De B-finale gaat tussen winterkampioen Alessandro en Jan Toorman die Hans Bosscher geen kans gaf, hoewel het er even benauwd voor hem uitzag. Hans had namelijk aan een remise genoeg om zomerkampioen te worden. Hij zou dan op grond van trouwe opkomst -samen met Rene en Albert was hij bij alle 26 interne ronden dit seizoen aanwezig- nipt boven diezelfde Jan Toorman eindigen. Maar Hans ging ietwat overmoedig te werk met zijn loperpaar, plantte een toren in de stelling van Jan en begon zijn c-pion te avanceren. Jan speelde Pc6 naar eigen zeggen eigenlijk om Pe5 te voorkomen en zag daarna pas hoe vreselijk goed die zet was, omdat de toren van Hans opeens geen velden meer had. Zie hier de laatste zetjes, als ik het wel heb.

Winterkampioen in de C-poule is Mario Teeuwen. Zijn naam zal voortleven in de annalen van onze schaakvereniging. Het C-kampioenschap wordt gedeeld met Loek van Rey die hedenavond zomerkampioen is geworden en er zal geen finale gespeeld worden. Loek had een ietwat gelukkige loting op de laatste avond. Omdat zowel Peter Bouma als Simon den Uijl niet op kwamen dagen (zonder afmelden, da’s toch ook een nul?) mocht hij tegen runner up Jesse. In het pionneneindspel stond Jesse gewonnen*, maar liet hij zich de kaas van het brood eten. (*volgens mij)

Ewout Snoeck, de winterkoning, gaat de strijd aan met Karel Jeurissen. Karel schudde in de laatste ronde Cornelis van zich af door zelf te winnen van Ad van Rijsewijk waarna niets of niemand, op grond van de huidige reglementen, hem nog kan achterhalen. Karel kwam een stuk voor tegen een pion, ruilde alles af en kon de partij winnend afsluiten. Cornelis verloor overigens van Harrie en Ewout van Ron, maar dat terzijde.

Meer heb ik even niet te melden, want Walter is vergeten de uitslagen op te sturen. Die houdt u nog tegoed. Gelukkig werkt mijn kortetermijngeheugen nog redelijk goed. Voor alle uitslagen geldt: Als Walter iets anders heeft genoteerd of berekend dan zal zijn woord wet zijn en heb ik me vergist. Zal niet de eerste of de laatste keer zijn..
Volgende week finales: komt dat zien!

Ronde twaalf
De voorlaatste ronde dus, tijd om de balans op te maken. Wie doet er nog mee voor de prijzen, wie voor spek en bonen. Allereerst viel op dat de halve club niet aanwezig was: Er werd aan twaalf borden geschaakt en er waren 26 afwezigen, waaronder Walter, dus precies de helft. Frans is ook nog gespot, maar die heeft nog niet één partij meegespeeld, net zoals Luuk, Eric, Paul, Ad en Simon. Verder zijn Rafayel, Julien en Jochem ook niet van plan serieus mee te dingen naar de hoogste eer. Blijven er nog een stuk of zestien over die het zekere halve punt verkozen hebben boven het onzekere van een mogelijk verlies. Zij zijn gewaarschuwd. Bij wegblijven in ronde dertien zijn zij nog niet jarig, maar krijgen een reglementaire nul. (artikel 13)

Ewout, de sterkste D-speler van het winterseizoen gaat het in de finale op 29 juni opnemen tegen Karel (6 uit 11) of Cornelis (6 uit 9). Alleen Jesse (5,5 uit 7) zit nog op het vinkentouw, de rest is uitgeschakeld. Pieter kan Karel niet meer inhalen. Stel dat Karel (6 uit 11) de laatste ronde verliest en Pieter (5 uit 10) wint, dan heeft Karel een partij meer gespeeld (artikel 20). Als Karel wegblijft krijgt hij een half punt cadeau en kan alleen Cornelis hem nog achterhalen. Jesse kan alleen winnen als Karel en Cornelis beiden komen en beiden verliezen. Cornelis kan alleen winnen als Karel niet wint. Karel wint als hij wint. (sic)

In de C-poule is het zo mogelijk nog ingewikkelder. Bij strikte toepassing van de reglementen (artikel 13) krijgt Mario voor de laatste ronde van de wintercompetitie een reglementaire nul. Bij overmacht kan hij in beroep gaan, liefst tevoren. Artikel 17 bepaalt daarentegen dat hij een half punt krijgt voor ronde 10 t/m 13. Daarmee is Mario postuum kampioen van de C-poule geworden met 7,5 punt. En terecht gezien zijn overwinningen op Rene, Loet, Albert en Harrie en zijn remises tegen Alessandro en Ludo. Alleen Luuk en Frans wisten hem te verslaan. Philippe werd tweede en mag van mij, maar wie ben ik, de finale spelen tegen de zomerkampioen. Dat wordt Loek (6 uit 12) of Loet (6 uit 10) of Simon (6 uit 7). Hans (5,5 uit 7) en Philippe (5,5 uit 10) hebben in theorie ook nog een kansje. U moogt zelf uitrekenen wie wanneer wint, analoog aan hierboven geschetst. Alleen voor Hans geldt eventueel artikel 13; hij was in ronde twaalf namelijk afwezig.

Winterkampioen B is Alessandro. Deze zomer lijkt Hans Bosscher (7 uit 12) of Jan Toorman (7 uit 8) zijn uitdager te gaan worden. Alessandro zelf (7 uit 6) heeft van de achtervolgers de beste papieren om daar een stokje voor te steken. Dan moet hij wel komen volgende week (artikel 18) om aan het vereiste aantal deelnames te voldoen. Nog niet uitgeschakeld, maar wel bijna, zijn: Albert (6,5 uit 12) en Peter (6,5 uit 7).

En dan het clubkampioenschap 2014-2015.
Voor het eerst sinds mensenheugenis (2007  Johan van Mil) lijkt Bas geen clubkampioen te kunnen worden. Zomerkampioen wordt Jan Schot (9 uit 10) of Jan Vosselman (8,5 uit 12) of Ludo (8 uit 10). Ludo dus alleen als Jan Schot volgende week niet op komt dagen. Ludo eindigde niet alleen in de winter een half puntje boven Jan -hetgeen bij nader inzien niet de doorslag geeft (artikel 20)- maar Jan was er niet in ronde 12 (artikel 13) Bas kan met 7,5 uit 10 Jan Vosselman niet meer inhalen in deze competitiehelft, u weet inmiddels waarom. In de vorige helft eindigden zij samen bovenaan en dus is Jan nu winterkampioen en straks, met een beetje geluk, ook nog zomerkampioen of in ieder geval uitdager van Jan Schot of Ludo op 29 juni.
En toch, en toch is er nog hoop voor Bas! Zoals u wellicht heeft gemerkt ga ik bij het napluizen van de verschillende mogelijkheden niet over één nacht ijs. Wat wil het geval? Het geval wil dat Bas op maandag 27 oktober voor de KNSB-beker tegen Brent Burg van Dubbelschaak ’97 heeft gespeeld. En wat dan nog? Zult u zeggen.
Op 27 oktober 2014 speelden wij de achtste ronde van de interne competitie en Bas kon dus niet meedoen! Het staat er ook: ‘Afw voor club’. Laten wij de reglementen er nog eens bijhalen. In artikel 18 staat onder andere: “Een verplichte bye, een reglementair punt en uitkomen voor de eigen vereniging worden ook meegeteld als gespeelde ronden.” einde citaat. Vervolgens artikel 20: “Bij gelijk eindigen beslist voor de volgorde van de eindstand achtereenvolgens: -Het aantal gespeelde partijen in het competitiedeel -Het aantal partijpunten in het andere competitiedeel -Het aantal gespeelde partijen in het andere competitiedeel.” einde citaat.
Mijn conclusie is dan ook dat Bas winterkampioen is geworden met 10 uit 12 in plaats van gelijk geëindigd met 10 uit 11 en het over twee weken op zal moeten nemen tegen Jan of Jan of Ludo.

Wordt dit nu een gevalletje artikel 25 of kunnen we nu eindelijk artikel 26 met de bijbehorende commissie eens uit de kast halen? Een beetje advocaat krijgt mij er wel onder; ik zal alvast een handreiking doen. In laatstgenoemde artikel heeft de wedstrijdleider het woord ‘beknopt’ ingevoerd. Dat nu is mij niet gegeven.
En bovendien is het alweer ochtend…

p.s. Aan dit verhaal kunnen geen rechten worden ontleend. Wel ideeën.

Ronde elf

Vandaag heb ik een dierbare begraven,
het schaken boeit nu even niet.
O mooie ronde elf ik zal je missen.
Vandaag doe ik een offer van verdriet.

Ronde tien
Jan profiteerde deze ronde het meest: zelf won hij het eindspel van Albert die zijn c-pion iets te ver voor zich uitspeelde (tot dan ging het aardig gelijk op, maar je moet Jan in de opening onder de voet lopen, want in het eindspel doet hij dat met jou) en omdat Bas vandaag verstek liet gaan dreigt Jan nu, ondanks dat hij dit seizoen al drie keer van Bas verloren heeft met terugwerkende kracht winterkampioen te worden, waarna hij het wellicht op mag nemen tegen die andere Jan. Schot niet Toorman; die is iets te lang op vakantie. Ludo had alles onder controle tegen Jan totdat hij diens vrijpionnetje gecombineerd met koningsaanval schromelijk onderschatte. Jan stond pardoes gewonnen nadat hij een paar uur voor lijfsbehoud had moeten knokken. Van schrik bood hij remise aan. Ludo nam het even zo snel aan. Met nog drie ronden te gaan staat Jan Schot nu een punt of meer los van de rest.
De jeugd van tegenwoordig hebben wij eindelijk weten af te stoppen. Lieten zij onze huis-, tuin- en keukenschakers nog alle hoeken van het bord zien, tegen honderd jaar ervaring (Jos en Loet. Ik geloof niet dat ik overdrijf) konden zij niet op. Alexander verbruikte slechts tien minuten bedenktijd voor de hele partij. Dat is te weinig. Jesse zette zijn stukken wel goed maar kwam toch met een dubbele g-pion, later een dubbele f-pion (!) in de knoop. Ook hier was het verschil te groot. Janne kreeg een ingewikkelde stelling in het middenspel waar Jochem net iets nauwkeuriger wist te rekenen. Jammer. Wel een aanwinst hoor. De gemiddelde leeftijd daalt aanzienlijk en dat kan de club best gebruiken. Bovendien leren jullie daarvan en snijdt het mes dus aan twee kanten. Sommigen van die krasse knarren hebben trouwens al honderd keer tegen elkaar gespeeld…
Anthony was kansloos tegen Peter, die het had over gebrek aan compensatie, maar gewoon huizenhoog gewonnen stond. Zo ook Vladimir, die deze tweede competitiehelft geen potten kan breken. Misschien moet hij wat vaker met zijn zoontjes oefenen?
Flip won een stuk in een combinatie met een tussenschaakje als ik het goed zag en Pieter speelde voor de vorm nog even door; de avond was tenslotte nog jong. Flip niet meer zo. Op onnavolgbare wijze verprutste hij de partij en verloor. Nee, dan ik tegen Karel. Een paar minieme inschattingsfoutjes mijnerzijds gaven Karel genoeg moed en inspiratie om een stuk te offeren en mijn koningstelling te ontmantelen. Op zoek naar tegenspel kwam ik drie pionnen achter, maar wel twee stukken vóór. Toen schoof Karel mat in zes! Wat een kerel! Over veertig jaar wil ik ook zo kunnen schaken, maar ik vrees, nee ik weet nu al, dat dat niet gaat lukken.
Nog zo’n onverslijtbare, zelfs voor Frits onverslaanbare, is Cornelis. Met een beetje hulp van Frits die een aftrekvorkje (ja mensen dat bestaat) a tempo over het hoofd zag waardoor hij zijn dame kon inleveren tegen loper, paard en pion. Cornelis, ogenschijnlijk door medelijden overmand, liet aansluitend een toren met een röntgenaanval ruilen tegen een loper waarna Frits zowaar nog tegenkansen kreeg. Opstapje twee heren! Cornelis verzuimde de koningsstelling van Frits te verzwakken en kon met zijn dame meer maar weinig beginnen. Eeuwig schaak, eeuwig zonde. Volgende keer beter.
En daar klampen wij ons maar aan vast. Volgende keer is trouwens niet volgende week, want dan herdenken wij de uitstorting van de Heilige Geest en kunnen wij wel een rustdag gebruiken. De week daarna is er een alternatief programma. U hoort nog van ons hoe en wat. Denk ik.

Ronde negen
Walter speelt graag en goed met de zwarte stukken: de laatste vier rondes won hij alles. Ik moet er de reglementen nog maar eens op na slaan, maar als wedstrijdleider heb je natuurlijk altijd artikel 25 ‘de wedstrijdleider is bevoegd..’ achter de hand. Voor artikel 26 is het alweer te laat. Bovendien is de commissie van beroep op vakantie. Zaak geseponeerd. Walter heeft mij trouwens ook een gunst verleend. Toen ik de laatste pion van Philippe geslagen had, deed Philippe nog een koningszet, maar ik had de klok al uitgezet. Het protest van Philippe werd door Walter zorgvuldig in de wind geslagen. Was ook nauwelijks houdbaar, alleen de koningen waren nog over. Mijn derde remise alweer (sinds november 2011) Het was retespannend en pas na middernacht afgelopen. Ik zal een gedeelte publiceren. Hans had nog nooit intern van een jeugdspeler gewonnen en hij begon met frisse tegenzin aan zijn race tegen de klok met Alexander. Hij heeft die traditie in ere gehouden. Hoewel hij beter heeft gestaan kwam hij twee pionnen achter. Alexander sloeg de aanval af, gaf een pion terug, maar liet zijn a-pion meedogenloos ver oprukken en behoudt mede daardoor zijn 100% score. Frits en Simon speelden Frans, waarbij Simon iets creatiefs met zijn b-pion deed. Frits leek het pleit te gaan beslechten, maar weer kwam Simon met een creatieve oplossing. Dat dient beloond: remise. De overige partijen werden allen gewonnen, behalve Peter – Cornelis. Peter verloor. Met een stuk meer liet hij zich onnodig mat zetten. Peter was niet blij en dan druk ik mij voorzichtig uit. Jan liet Ludo onverhoeds een centrumpion pakken met een ‘kleine combinatie’. Ludo had nog even getwijfeld want als Jan een pion weggeeft is dat meestal een diepte investering, maar deze keer liep het toch echt anders. In het eindspel bleek dat ene pionnetje doorslaggevend. Bas schaakte weer als vanouds. Na een uur had hij al een half uur achterstand op de klok, na twee uur was dat opgelopen tot drie kwartier. Hij had een paard in een gat in het centrum geparkeerd en Loets loper was behoorlijk slecht, niks aan de hand dus. Bij mijn volgende observatieronde was het mooie paard opeens weg. In de notatie viel te lezen dat het geruild was met Loets knol en ik zag werkelijk het blijvend voordeel niet meer. Loet zelf was intussen al behoorlijk moe gewandeld zonder in de gaten te hebben dat ook dat onderdeel van de tactiek van Bas is. Enfin, het is daarom dat wij in de C-categorie zitten. Paul gaf pardoes een loper weg op b7. Hij merkte het eigenlijk pas toen Flip hem in de doos wilde stoppen. Had hij tot dan de boel redelijk op orde, daarna ging het snel bergafwaarts. Karel stond twee pionnen voor, maar Ton had gezien hoe hij ze met aanval terug kon winnen. Met een tussenzetje verjoeg Karel de dame die fluks de tweede pion verschalkte. Helaas, Karel had uitstekend ingeschat dat de aanval niet veel meer dan een schaakje was, maar zijn vrijpion kon nu slechts ten kostte van een volle toren gestopt worden. Ton probeerde nog wel wat, maar het mocht niet meer baten. Peter en Chrit speelden praatschaak. Chrit vraagt zich dan hardop af wat Peter allemaal van plan is en buurman Pieter was bereid om dat haarfijn uit te leggen. Overigens nadat Chrit zijn zet gedaan had, maar het blijft bijzonder. Peter dreigde weer mat te geven. Chrit zette zijn toren ertussen, maar die werd er zonder pardon door de dame afgeslagen: de dame was onkwetsbaar wegens mat met loper en toren! Einde verhaal? Helemaal niet. Een tijdje daarna zat Chrit met zijn dame tegen twee torens te schaken. Ik vermoed dat er af en toe iets mis is gegaan. Chrit maakte in ieder geval de laatste fout en Peter mocht het punt bijschrijven.
Rest mij nog u alvast een fijne hemelvaart toe te wensen. Want ook wanneer gij niet gelovig zijt: eens zullen we er allemaal aan moeten geloven. Later.

Ronde acht
Geen gekkekoeien maar toch. Ik ben er weer. Heb trouwens evenveel verslagen van jullie mogen ontvangen als Jules stukjes voor zijn jubileumboek: Nul. Dat kan beter mensen. Deze keer mocht Flip het ontgelden. In een messcherpe variant van het aangenomen Russisch (Dit is nieuw en zal niet oud worden) leek het heel wat maar bleek het niet veel te zijn. Een vrijpion op de a-lijn besliste de partij, helaas zagen wij beiden een blunder over het hoofd. Peter, die na afloop kennelijk beter oplette dan tijdens zijn eigen partij, wist met een fijn tussenzetje een forse deuk te schieten in mijn aanvalsplan. Flip zag het niet, probeerde nog eeuwig schaak te forceren, maar die vlieger ging niet op. Naast ons had Boris Hans intussen schaakles gegeven. Snel en geruisloos verdwenen althans de stukken, het bord en tenslotte zij zelf. Twee minuten was het stil. Toen ging de telefoon van Ewout. Gelukkig niet om acht uur, want het was vandaag vier mei. Loet riep 1-0 en inderdaad in een eindspel met ongelijke lopers verschalkte hij Philippe. Loet had de goede loper en deed ook nog eens de goede zetten. Dan wordt het lastig. Peter overzag een paardoffer op f7 dat Loek (een stuk of) drie pionnen en heel veel aanval opleverde. Onhoudbaar. Karel had niks gehoord of was zo sportief om te doen alsof, maar stond even later wel een stuk voor tegen Ewout, die op zijn beurt twee pionnen kon ophalen. Vreedzaam gingen zij uiteen. Chrit had vijf stukken op de koningsstelling gericht en een daarvan stond aangevallen. Het arme paard had geen velden of wegen meer. Hoofdschuddend en de handen zo nu en dan vertwijfeld ten hemel heffend deed hij een zet en nog een en nog een. De handen ten hemel heffen is natuurlijk de goden verzoeken en daarbij hoort naar goed gebruik een offer. Maar dat kwam er niet. De revanche van Rudi na zijn verlies in ronde zeven, kwam er wel. Hans en Pieter hadden alle lichte stukken geruild en zaten zwaar te rekenen. Dat is Hans wel toevertrouwd. Ook Harrie had het zwaar. Te oordelen naar de verzuchtingen die hij bij tijd en wijle de zaal in slingert. Eigenlijk viel het mee. Maar het punt ging naar Walter. Verder zie ik dat Jos van Rene verloor. Hoe en waarom staat er niet bij. Na elven was het gewone volk naar huis of zat in de barruimte. Wachten tot de regen op zou houden. Zat is een vorm van zitten en niet van dronkenschap. Niet aflatend bestreden in de zaal nog slechts de matadoren elkaar. Alessandro tegen Julien, Jan tegen Jan en Ludo tegen Bas. Allemaal remise. Bas had zijn reguliere speeltijd opgesoupeerd en speelde in geleende tijd: half minuutje per zet. Ludo werd gedwongen een loper buitenspel te zetten (La3 dekt b2 okee) en Bas had wellicht een pionnetje kunnen winnen, maar dat had de balans niet noemenswaardig kunnen verstoren. Alessandro en Julien heb ik zien analyseren. Beiden zagen voor mij onvermoede diep verborgen vreselijke dreigingen en anticipeerden daarop, zodat het voor de leek leek alsof er niets aan de hand was.  Jan Vosselman had allerlei snode plannen ten uitvoer willen brengen, maar die andere Jan bleef tot het eind toe tegenspartelen en weigerde elke vorm van medewerking.
Dan houdt het op.

Ronde vijf
Wie heeft er voor deze rubriek iets te melden over zijn of haar of andermans partij uit ronde vijf? Geveld door zowat zesentwintig symptomen van een griepje -het zal toch niet de gekkekoeienziekte zijn?- kon ik er niet bij zijn voor uw objectief verslag. Vandaar deze oproep: Lucht uw hart over de laffe zetjes van uw tegenstander. Spreek bewonderend  in de derde persoon over de diepzinnigheden die in uw eigen spel verborgen liggen. Ventileer uw verontwaardiging over het irritante gedrag van uw buurman met zijn gesnuif en gekreun na elke onvoorziene zet. Anonimiteit verzekerd! Maak er een mooie klucht van. Ik hoop u allen recht van lijf en leden weer te zien aanstaande zaterdag andere tijd zelfde zaal.
Even vooruitblikken:
Eindhoven 1 staat tegen UVS 1 twee matchpunten en drie bordpunten achter op de  tweede plaats in de ranglijst. Een 5½ – 2½ overwinning zou hen op gelijke hoogte brengen en de kansen op het kampioenschap aanzienlijk doen toenemen.
Eindhoven 2 moet bumperklever Waalwijk 1 (slechts één bordpuntje achterstand) van zich af zien te schudden. Een overwinning op Gardé 1 zou daarbij helpen. De ronde daarna, Waalwijk uit, wordt pas echt cruciaal.
Eindhoven 3 mag zich na het debacle in de vorige ronde revancheren tegen WLC 2 dat evenals Veldhoven 2 op slechts één matchpunt volgt. Wat ook volgt is Veldhoven 2 in de laatste ronde; Eindhoven heeft dus alles nog in eigen hand. Kom met acht man, zorg dat Nico en Dennis er bij zijn en het kon wel eens goed komen.
Eindhoven 4 staat vijfde in het tussenklassement. Maar dat is slechts schijn: Vianen en De Combinatie hebben een wedstrijd meer gespeeld. Deurne 1, onze tegenstander van zaterdag, staat precies gelijk. Het is een illusie dat Nuenen nog te achterhalen is. Om zelf tweede te kunnen worden, dient tegen Deurne minimaal gelijk worden gespeeld. En zelfs bij winst op Deurne is een remise of meer in de laatste ronde tegen Vianen voor die tweede plaats waarschijnlijk geboden. Hierover later (za 18:00 uur) meer.
Samenvattend: Het vierde gaat voor de tweede plaats, de rest voor het kampioenschap. Succes daarmee, maar bovenal veel plezier daarmee!

De vierde ronde
Speel geen gambiet als je slechts de eerste acht zetjes kent. U ziet (zie ronde drie), ik ga vooruit. Volgende keer sla ik toe op de negende zet. Mijn computer vertelde me zojuist dat mijn stukoffer correct was! Ik neem mij voor om me zaterdag een beetje in te houden, maar ik kan niks beloven. Jan kon van Bas winnen, als hij een pion had gepakt met winnende aanval, zo bleek achteraf. Hij nam een kwaliteit, maar Bas had nog genoeg kwaliteit over om, toen de klok seconden in plaats van minuten begon af te tellen, Jan te verslaan. Dennis heeft in zijn Italiaans weer een verrassend tegenzetje (Lb6, het zal wel..) ontdekt waar hij zich een volgende keer niet meer door zal laten verrassen. Deze keer dus nog wel. Remise. Alessandro durfde niet voluit te gaan met een pion meer tegen Peter en speelde om niet te verliezen. Remise. Peter heeft zich met een TPR van 2096 naar de bovenste regionen gespeeld. Frits stond beter tegen Jan, maar Jan wordt daar niet warm of koud van. Frits kreeg het wel benauwd op het laatst en moest, evenals in ronde acht van de eerste seizoenshelft zijn meerdere erkennen. Na vier ronden vinden wij Frits terug op een oneervolle 34e plaats op de ranglijst. Harrie wist zich na zes minuutjes en zes zetjes verloren te schaken. De vrije partij daarna eindigde ook met een blunder. De ranglijst leert ons dat Harrie wisselvallig speelt, maar wel met een zekere regelmaat: Vier keer 0-1, vier keer 1-0, gevolgd door vier keer 0-1 luidt de uitslag van zijn laatste twaalf interne partijen, steeds afwisselend met wit en zwart. Ik voorspel hier dat Harrie volgende keer 1-0 speelt. Helaas voor hem speelt hij dan met de zwarte stukken. Gewaarschuwd zij degene die over twee ronden tegen Harrie uitkomt! Karel bestelde om half negen een borrel en hield het niet droog tegen Rene. Flip was hem voor, maar wist desondanks of misschien wel juist daardoor Rudi te verslaan in een lange partij. Ook Ton heeft het lang volgehouden, maar niet tot het eind. Dame en koning op de verder open f-lijn werden hem tenslotte fataal: …Tf8. Kampioen remiseschuiven is normaal voor Albert of Loek weggelegd, maar nu gaat Jeroen aan de leiding. Hij wist deze seizoenshelft alleen van mij te winnen. Niet verwonderlijk dus dat zijn partij tegen Albert remise werd en alweer zijn derde halfje opleverde? Ik weet het niet. Kan niet alles bijhouden. Daarom een oproep: Als u wilt dat er iets zinnigs over uw partij gezegd wordt, stuur mij dan een kort verslag. De hele partij of een fragment mag ook. Dan zet ik die of dat op de beveiligde pagina ‘Partijen’.
Zaterdag externe uit. De route en het adres staan aangegeven in de laatste kolom van het speelschema bij elk team, zoals u wellicht weet. Eindhoven 1 en 2 gaan naar Den Bosch toe en starten al om twaalf uur. Eindhoven 3 mag naar Roosendaal tegen de club van Ludo en Rob en start vermoedelijk om één uur. Raadpleeg uw teamleider! Eindhoven 4 dient om één uur in Helmond te verschijnen. En te winnen..
Succes allemaal ! En denk aan de teamtraining volgende week.

De derde ronde
Speel geen gambiet als je slechts de eerste drie zetjes kent. Mijn oma zaliger had me nog zo gewaarschuwd. Cornelis versloeg me met mijn eigen wapens in een scherpe aanvalspartij. Zeg me dat het niet zo is, zou Frank Boeijen zeggen. Ik offerde nog drie stukken voor tegenspel, maar had tenslotte te weinig stukken voor tegenspel. Zo kan het gaan. Minstens net zo erg, zo niet erger verging het Rob. Hij overspeelde Jan Schot in een Konings Indiër waar Liren Ding nog een puntje aan kan zuigen, maar overzag een mat in twee! Zeg me dat het niet zo is, zei Rob maar Jan aanvaarde het punt in dank. Jan Toorman won van Rene. In het eindspel met paard en toren en ieder wat pionnen had Jan kansen om via de open lijnen binnen te dringen met toren en/of koning. Tegen Rene is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar alles viel op zijn plaats, zoals het een goed schaker betaamt. Karel klopte Dennis in een modelpartij. Karel zat als vanouds te combineren, als een jonge god zou ik haast zeggen en Dennis, (zeg me dat het niet zo is?) moest toegeven dat hij in alle negen varianten zoveel toe moest geven dat verder spelen geen zin had. Potje voor de website. Hulde aan Karel.
Jos, zeg me dat het niet zo is, blunderde een kwaliteit weg in de opening. Met veel kunst- en vliegwerk wist hij het Hans nog moeilijk te maken, maar het mocht niet meer baten. Gedecideerd speelde Hans tot het einde door en liet zich door Jos niet gek maken. Jan Vosselman kan nog winterkampioen worden. Dan dient hij deze competitiehelft boven Bas te eindigen. Maar hij heeft dit seizoen wel al drie keer (zeg me…dat het niet waar is) verloren van Bas in een rechtstreeks duel. Bas moest continue opletten voor gevaarlijke loperzetjes en deed dat ook. Kon binnendringen op de tweede rij en deed dat ook. Kon Jan mat zetten en liet dat niet na. Loet-Jeroen altijd spannend. Loet kwam hyperscherp binnen met zijn dame. Jeroen zag zich genoodzaakt twee torens en een loper te geven voor Loets’ dame. Had Loet toen a5 gespeeld dan had hij hoogstwaarschijnlijk met zijn drie stukken mat kunnen gaan zetten. Nu wist Jeroen nog juist eeuwig schaak te forceren. Omdat eeuwig wel wat lang duurt besloten zij tot remise; om één uur gaat het licht uit tenslotte bij Burghplan, en gelijk hebben ze. Alessandro was net iets handiger met dame, toren en pionnen dan Rafayel, maar veel scheelde het niet. De open lijn in het centrum was voor wit en gaf de doorslag. Frits had f4 gespeeld, Ludo lokte met Lh4 (schaak) g3 uit, dwong min of meer de korte rokade af en plantte toen een ijzersterke loper op b7. En toch, en toch wist Frits het Ludo vreselijk moeilijk te maken. Pas in de analyse bleek dat Ludo met c5 en c4 de druk bij de tegenpartij had kunnen leggen, maar hij speelde het niet. Ludo had een concert van Frank B. bezocht en daar kweelde de goede man vijftig maal achter elkaar: zeg me dat het niet zo is. Dit, zo weten wij nu, is geen goede voorbereiding op een schaakpartij. Frits raakte in tijdgebrek en deed iets waar Frank B. wel iets toepasselijks op zou kunnen zeggen. Loek won van Peter. In het eindspel denk ik, dat Peter meer kans had om te winnen dan Loek. Maar schaken is geen kansspel. Na afloop, terwijl de rest van de zaal in tijdnood al het eerder gedane denkwerk van nut probeerde te laten zijn, beschouwden zij nog even luidkeels na, spraken af wie er zaterdag zou rijden en zo meer en verlieten pas de zaal nadat Walter hen voor de tweede maal tot stilte had gemaand. Zeg me dat het niet waar is: Rudi, reserve van het vierde team, versloeg vlak voor de belangrijke wedstrijd van zaterdag onze tweede bord speler. We gunnen Rudi zijn overwinning, maar hopen dat Luca over vijf dagen weer een beetje hersteld is. De mooiste zetjes van de avond en ik verwacht dat ze (jawel!) gepubliceerd worden, kwamen van de hand van Hans Reusink. Na afloop, dat is nadat de afloop bekend was, zag Simon hoe hij het offer van Hans had kunnen voorkomen. Maar tijdens de partij liet hij toe dat Hans een toren offerde, waarna zijn koning al dan niet gedwongen van de zevende naar de tweede rij geduwd en getrokken werd om daar in een matnet te belanden. Hans had nog drie minuten en alles pakte wonderwel goed uit. Zelfs als Fritz het weerleggen kan was het een prachtige combinatie. Gewoon omdat wij tegen elkaar spelen, en niet tegen een computerprogramma. Zeg me als het niet zo is.
Volgende week herdenken wij Mario. Aansluitend, en de oplettende websitevorsers hadden het al gezien: stelling uitspelen/ plan raden in tegenspraak met de agenda in de Raadsheer. Excuus daarvoor; onvoorziene omstandigheden. Het Roze Kasteel heeft in overleg tot twee keer toe de avondcompetitiewedstrijd verzet. Drie keer wordt al te dol, dus die wordt volgende week ook gespeeld. Maar eerst: Zaterdag externe. Thuis. Succes !

Ronde 2
Er wordt tegenwoordig aan zeventien borden tegelijk geschaakt en zelf doe ik ook nog mee, dus het is welhaast ondoenlijk er een zinnig woord over te zeggen. Ik pretendeer dat ook niet. Bas stond een uur achter op de klok, wat normaal is. Zijn stelling kon ik niet beoordelen. Ook normaal. Jan Schot wist het evenwichtig te houden. Jan en Hans ook. Volledig ontgaan. Jan en Jesse zag er bij tijd en wijle spectaculair uit. Jesse weefde aardige aanvalspatronen in de stelling en even dacht mijn lekenoog een stukwinst te zien maar Jan ontsnapte met een dubbelpion en een wat gehavende koningsstelling. Intussen had hij een vooruitstrevend pionnetje en de dreiging daarvan gecombineerd met tactische plagerijen werden Jesse toch te machtig. Tevoren had Jan geprobeerd Jesse te imponeren door te vertellen dat hij, in een ander millennium, ook al eens bondskampioen bij de jeugd was geweest. (Leiden 1963, u weet wel) Mag dat?Ludo probeerde het wereldrecord zwarte pionnen op de vierde rij te evenaren. Hij kwam tot zes. Ik zal eens aan Tim Krabbé vragen of dat een eervolle vermelding verdient. Maar het gaat om de koning Ludo. Leuk geprobeerd. Bij Albert en Rene (nee, niet van Asterix) was het een ratjetoe: vier paarden in het centrum en alle vier van een andere kleur. Zwart, bruin, wit en donkerwit, ik kon er geen touw aan vastknopen. Rene wel. Jos, Jeroen, Frits en Peter zaten naast mij, maar laat ik liever vertellen wat ik wel gezien heb. Anthony kon het mat slechts voorkomen door op te geven, Vladimir stond twee stukken achter maar wachtte tevergeefs of Karel nog in slaap zou vallen. Philippe kon met een kwaliteit meer Ewout in het eindspel verslaan. Na afruil rondom het juiste moment wist hij zijn randpion te laten oversteken. Toen was het wel al dinsdag.. Ook Rudi stond de kwaliteit achter en, in hogere zin, verloren. Ook gezien: Luca’s telefoon ging af. Het punt heeft Cornelis zelf binnengehaald. En deze: Dennis stond op, haalde zijn smartphone te voorschijn en begon doodleuk wats te eppen met een vriend van hem, die hoogstwaarschijnlijk een batterij computers opgesteld had om Dennis wat ideeën aan de hand te doen. Walter had het niet gezien, dus kon er niks aan doen, desgevraagd. Walter is sowieso te goed voor deze en gene: Julien had zich niet afgemeld, maar mag zijn halfje gewoon bijtellen. Staat daarmee 25 plaatsen boven mij op de ranglijst. (En zo hoort het ook) Peter viel aan over de h-lijn met twee torens en over de b8-h2 diagonaal met dame en loper. De witte koning stond op g1. Tactiektijd. Ik had in gedachten al twee stukken geofferd maar Peter deed het beter, zo bleek in de analyse (de offers waren weerlegbaar. Tamelijk eenvoudig zelfs). Simon hoopte nog te kunnen schuilen achter een zwart pionnetje op h2 en dat was ook zo, totdat, zoals zo vaak, de verdediger een foutje maakte. De schoonheidsprijs (jury dank) viel wederom op mijn eigen partij: Een pionoffer opende lijnen, een stukoffer maakte scherpe aanval mogelijk. Chrit kon kiezen: Toren redden waarna mat in twaalf of dame kwijt. De toren en de dame werden behouden. Het werd mat in vijf. De laatste zetjes zijn wel publicabel. Mijn openingsrepertoire wil ik graag geheim houden; met een goede engine is het misschien weerlegbaar.
Voor wie het ontgaan is: Achter de schuifdeuren onder het orkestraal bombardement werd ook geschaakt. De Triple-Pion speelde avondcompetitie tegen De Kentering.
Zie hier voor de uitslag. (3½ – ½)  Volgende week ronde 3, aansluitend externe. Thuis. Ronde vier is pas weer een maand later.

De zomer is begonnen: ronde 2.1
In de nacht van maandag op dinsdag pleeg ik een verslagje te produceren van de afgelopen clubavond. Geleid door de uitslagen van Walter, probeer ik dan mijn eigen perceptie van de gebeurtenissen een draai te geven. Helaas moet ik het heden zonder de uitslagen doen. Ongehinderd door enige kennis. Een beetje zoals ik mijn partijen opzet. Het kan dus zomaar zijn dat het navolgend verhaal nog minder dan u gewend bent met de waarheid overeenkomt.
Bij zo’n eerste ronde wordt er ingedeeld op rating. Dat wil zeggen dat de bovenste helft van de club tegen de onderste helft mag spelen. Rene  en Harrie waren bijvoorbeeld al klaar voordat ons hoempaorkest haar introductiemars tot een goed einde had gebracht. Ook Albert stond gewonnen, maar Rudi speelde nog een tijdje door. Er waren overigens geen verrassende uitslagen zag ik op het formulier: Afwisselend 1-0 en 0-1.
Of toch: Jesse Allaart maakte zijn debuut. Jesse werd eind december Brabants kampioen categorie D en begin januari ook nog NBSB-snelschaakkampioen.
Met een half uur minder bedenktijd dan normaal was Ewout vrijwel kansloos tegen het jeugdig geweld c.q. talent. Vooralsnog rekenen wij Jesse tot de bovenste helft.
Verrassend was ook, hoewel aan de uitslag niet te zien, hoe Pieter tegen Jos (bijna) stand hield in een Franse partij. Pieter kwam steeds opnieuw met een goed plan en Jos moest ze stuk voor stuk weerleggen. Jos maakte geen fout. Of toch minder dan Pieter.
Jeroen had gehoord hoe ik twee keer in een Schotse partij een stuk weggaf en probeerde het nog een keer. Maar een ezel stoot zich geen drie keer aan dezelfde steen. Een paar zetten later offerde ik het paard en kreeg Jeroen alsnog zijn zin: het offer was niet goed en alles kwam Schots en scheef te staan. Hans overtrof Ludo in de opening. Met de boekkennis van Hans valt immers niet te spotten. Zoals wel vaker, en bij wie niet, bracht Ludo later wat kleine tekortkomingen in zijn stelling aan het licht. Flip beëindigde zijn partij hoofdschuddend. Bas leek geen moment in de problemen tegen Philippe. Hans Bosscher won van Cornelis. Maar hij zat er niet mee.
Jan Vosselman had denk ik weinig moeite met Vladimir. Jan Toorman ietsje meer met zijn tegenstander, maar met een pion meer en een zee van ruimte op de damevleugel ging Jan niet voor stukwinst, maar, zoals we van hem gewend zijn, voor partijwinst. Gedegen tot het eind.
Volgende week Rapid / vrije partijen. In tegenstelling tot wat Raadsheer 1 beweert.
Opdat u het weet.
Nagekomen bericht: De uitslagen zijn inmiddels gepubliceerd. Het programma voor de komende weken is nog niet definitief vastgesteld; het kan nog van buitenaf ontregeld worden. U hoort nog van ons.

 

De laatste ronde van de wintercompetitie
Rare naam eigenlijk: wintercompetitie. Het is weliswaar winter nu, maar we begonnen op één september en volgende week begint de zomercompetitie. Waarom noemen we het niet gewoon najaars- en voorjaarscompetitie ? Puntje voor de ALV.
De winterkampioenen zijn bekend! Zoals u kunt zien in de ‘ranglijst groepen’ is Bas op de valreep langszij gekomen bij Jan Vosselman. Jan miste wat wedstrijdritme. Na een zetje of zeventien liep Bas ontspannen door de zaal terwijl Jan zijn tanden stuk beet op een voor Bas bekende stelling. Maar Jan, zoals Jan dat kan, wist onder opoffering van een stuk of wat pionnen een stelling te bereiken waar Bas vervolgens een uurtje of wat op kon gaan zitten zwoegen. Ik had niet de indruk dat hij deze variant al eens eerder gezien had. Uiteindelijk trok Bas aan het langste eind en zal de zomercompetitie uitmaken wie winterkampioen wordt. Zie artikel 20 van het reglement. Alessandro verloor vanavond in de avondcompetitie, maar werd wel kampioen van de B-groep. Mario eindigde bovenaan in de C-groep, maar heeft de laatste vier ronden niet meegedaan. Het reglement kan niet overal rekening mee houden. Of toch? Artikel 25 zal uitkomst moeten bieden. Philippe werd tweede op grond van het aantal gespeelde partijen: vier meer dan Peter Ri. Tot slot de D-groep. Ewout mag zich hier winterkoning noemen. Een remise tegen Peter Ro was juist genoeg om Ton achter zich te houden. Runner up Ron liet zich door Harrie van het bord zetten, hoewel Harrie bij de afronding nog wat steekjes liet vallen, waardoor het nog spannend zou hebben kunnen worden. Enfin, een half puntje verschil. O was ik maar bij moeder thuis gebleven…
Nog wat ratingmutaties voor de liefhebbers. Dalers: Rene (-85), Peter B (-83), Albert (-79), Luca (-67), Dennis en Vladimir (-53). Stijgers: Frits (+47), Pieter (+54), Loek (+56), Rob (+76), Mario (+118) en Jan V (+129 !).
Volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen. Maar eerst begint in Wijk aan Zee een schaaktoernooi. Onder andere de weekend 4-kamp (Janne en Jesse Allaart, Daan Baselmans, Sourav, Alessandro, Frits en Ties) en het klantentoernooi (Ludo, Frans, Ad, Jan Veerman) staan op het program. Naast bovengenoemde clubleden zijn ook Carlsen, Caruana, Aronian, Giri en ons oud clublid Loek van Wely weer van de partij. Gaat dat zien! Toegang gratis.

De twaalfde ronde
Krijgen de thuisblijvers gelijk? Het zal toch niet waar zijn? Als je je tijdig, dat wil zeggen, vóór zes uur maandagavond afmeld voor de interne competitie krijg je een half punt cadeau. Enige restrictie is dat je zeven keer moet komen om in de eindstand opgenomen te worden en dat je in de laatste twee rondes minimaal eenmaal moet komen. Julien, Frans, Jan T, Jan S, Peter R en Rafayel staan op zes en worden dus verwacht op vijf januari. Die dag speelt Eindhoven A overigens uit in Roosendaal. Volgens de reglementen (art. 18) geldt uitkomen voor de club ook als gespeelde ronde. Derhalve ben ik van mening dat Peter R. die hobbel al genomen heeft; hij speelde immers vorige ronde vooruit voor de externe competitie. En met succes!
Even terugkomend op mijn vraag. Jan V en Ewout lijken het meest te profiteren deze ronde. Zij zagen hun directe concurrenten falen in de race voor de bovenste plaats in de groep. Bas verloor van Alessandro, Ron van Ad. Zij hadden er beter aan gedaan, door weg te blijven, qua puntentotaal, competitietechnisch gezien, achteraf dan toch.. Maar dat is niet de aard van het beestje..
Frits speelde weer zeer aanvallend. Rene, de optimist, behield tot vlak voor het eind goede moed, maar moest toch de koning omleggen. Philippe had een, op het eerste gezicht, prachtig paardzetje: De witte dame aanvallend, onderbrak hij de verdediging van de witte toren. Het paard kon weliswaar geslagen worden, maar dan zou de pion in kwestie de lijn naar de toren bezetten. Philippe liep glunderend door de zaal en ik had hem al gecomplimenteerd, maar Jan heeft zoveel kwaliteiten dat hij zich herpakte na de aanvankelijke schrik. Naarstig gezocht en gevonden: compensatie in de vorm van ruimte en aanval op de koningsvleugel. Philippe’s paardzetje bleek de inleiding tot zijn eigen ondergang. Hoe Jeroen van Rob won ziet u in de partijenrubriek. Harrie riep: ‘Dat had ik niet gezien’ en tekende een nul aan, want dat telt niet bij het schaken. Sterker nog: daar gaat het juist om! Zo ook bij Rudi – Vladimir: Rudi liet zijn dame los op g2, verwenste zichzelf en stond op, want hij zag onmiddellijk, nog eerder dan Vladimir, dat zijn koning op d1 door een paard op e3 bezocht kon worden. Anthony probeerde met een pionzet een toren te verjagen, maar Flip negeerde het terecht en schoof zijn eigen pion richting de achterlijn, met spoedig mat in het vooruitzicht. Ron ruilde in een Franse partij vrijwillig zijn dame en ging positioneel spelen. Dat nu is een kunst op zich. De Franse loper van Ad, aanvankelijk het zwakste stuk van het hele bord, besliste uiteindelijk de partij. Peter probeerde het wel tegen Albert, maar Albert is, samen met Loek, kampioen remiseschuiver deze competitiehelft en ook nu weer wist hij de zaak in evenwicht te houden. Paul was terecht tevreden met zijn stelling en zijn partij totdat hij een vol stuk weggaf. Dennis aanvaarde dankbaar en lijkt aan een eindsprint begonnen om zijn puntentotaal een draaglijker aanzien te geven. Een schrale pleister op de wonde van de eerder opgelopen averij. Extern gaat hij als een speer. Vier uit vijf en een TPR van 2469 in de eerste klasse NBSB. Maar 39e op de interne ranglijst. Weer een bewijs: de sterkste schakers uit de regio zitten op maandagavond in Burghplan! Prettige kerstdagen en tot volgende week: plan raden met Frits.
P.S. Mario gaat misschien de C-poule winnen. Onze reglementen zijn niet in alles voorziend. Maar wij hopen van harte dat hij zijn prijs persoonlijk op komt halen. Wat ik eerder over thuisblijvers zei geldt dan ook niet voor hem.


De elfde ronde
Het heeft even geduurd, drie weken om precies te zijn, maar we hebben de draad weer opgepakt. Er werd aan zeventien borden geschaakt. Aan een bord een stuk of vijf partijtjes met hardop commentaar, aan een bord werd vooruit gespeeld voor de externe en dertig man streden om het clubkampioenschap. Over clubkampioenschap gesproken: Als Jan Vosselman nog een rondje overslaat haalt Bas hem nog in! Bas won vandaag van Jos, maar niet voordat Jos een stuk liet hangen, weg blunderde eigenlijk.  Jos stond tamelijk sterk, Bas had nog vier minuten, hetgeen bij Bas, anders dan bij ons, niet wil zeggen dat hij niet meer kan winnen, maar nu ging het wel erg rap. Karel overkwam iets soortgelijks. Na een combinatie waarbij hij een stuk dacht te winnen, bleek hij opeens een stuk achter te staan. Iets met zetvolgorde. Peter won van Peter en Hans verloor van Hans. Hans speelde zijn toren naar e3 waar hij Lf1 had moeten spelen om controle over d3 te behouden. Nu stond zijn toren daar wat verloren. Aldus Frits, die zelf een tamelijk geniale partij tegen Jeroen op het bord toverde. ‘Allemaal standaardzetjes’, maar slechts met de grootst mogelijke moeite te weerleggen. Frits had zoveel aanvalsmogelijkheden dat Jeroen het uiteindelijk niet kon bolwerken. Leerzaam potje, misschien komt het nog eens op de website. Simon was er ook weer en mocht met zwart tegen Pieter. Twee paarden tegen twee lopers. Centrum gesloten. Paarden wonnen. Ewout deed weer iets in het Italiaans tegen Paul en won. Albert werd strategisch overmeesterd door Rob, Jan Toorman versloeg Simon onder andere door in het eindspel allerlei vervelende wachtzetjes gepaard aan dreiginkjes te spelen die Simon slechts met zeer nauwkeurig spel zou hebben kunnen weerleggen. Daarvoor ontbrak hem de tijd. Flip tenslotte, won met sterk spel van Dennis. Dennis krijgt echter het punt, want toen Flips aanval door dreigde te slaan, hield Flip op met aanvallen, deed nog wat dingen die hij beter had kunnen laten en plots kon Dennis weer terug spartelen en wist zowaar nog te winnen. Eindhoven 4 mag zaterdag uitspelen tegen Triple-Pion en kan starten met een 1 – 0 voorsprong. Met dank aan Peter dus. Op bord 1 won hij met wit van Peter Bouma. Ik heb alleen het eind gezien: Toen stond Peter gewoon beter.
Allen succes gewenst aanstaande zaterdag. Het eerste mag al om twaalf uur in Tilburg aantreden, het tweede gaat naar de Kemppion in Steensel, het derde naar Valkenswaard. Wij spelen uit, maar wel in Eindhoven en ook nog tegen onze eigen ‘interne clubgenoten’, dus ook een beetje thuis. Advies: speel een van de acht gambieten die vanavond op de piano uitgestald lagen, zodat u volgende week maandag beslagen ten ijs komt!

De tiende ronde
Na de remise van Bas tegen Frits (Dame-Indisch) staat Jan Vosselman, die van Harrie Steures won (Konings-Indisch) comfortabel alleen op kop. Met nog drie ronden te gaan ziet het er naar uit dat alleen de directe confrontatie tussen Bas en Jan daar nog verandering in kan brengen. Verder heb ik niet zo veel gezien, want Paul hield mij druk bezig in een scherpe variant van het Evans gambiet. Andersom eigenlijk. Maar ik moest wel op blijven letten; op zeker moment kon Paul met de dame op f3 slaan omdat ook mijn dame hing. We zagen het allebei niet. Maar dat hoor je tegenwoordig wel vaker. We bevinden ons in goed gezelschap (Zie Carlsen-Anand 2014 ronde 6 zet 26 en Aljechin – Euwe 1937 ronde 16 zet 25 t/m 27 !). Naast ons zat Dennis geheel volgens het boekje de gesloten variant van het Italiaans te spelen zoals Frits die zo treffend geanalyseerd heeft in Raadsheer 1 van dit seizoen. Ik betwijfel of Rafayel die gelezen heeft, maar ik heb al eerder iets over zijn kwaliteiten gezegd. Dennis zag dat hij in vier zetten de zwarte koning zo goed als te pakken had maar dankzij durf, doortastendheid en de dame die de d-lijn domineerde, denderde Dennis’ tegenstrever dwars door diens defensie. Drie degelijke doch doodsimpele duwtjes deden Dennis derhalve de das om.
Jeroen had tegen Jan Toorman  een pion op de zevende rij en allebei nog een dame. Maar Jeroen had nog een uur en Jan nog een minuut. Het was een b-pion. Kenners weten dan dat het theoretisch remise is of juist verloren, daar zijn immers boeken over geschreven. Maar zelfs als het remise zou zijn geweest, dan nog is het onmogelijk voor een eenvoudig clubschaker maar ook voor Jan Toorman, om twintig keer achter elkaar binnen een halve minuut de juiste zet te vinden.
Zaterdag dan eindelijk het debuut van Eindhoven 4 in de externe van dit seizoen. Na tien rondjes warmlopen wordt het tijd voor het echte werk.
Grote vraag blijft: waar is Mario?  ‘Afw met bericht’  zou een pak van mijn hart zijn.

De negende ronde
De vrijwel onverslaanbare Loek, zo leek het althans, heeft na zijn verlies tegen Rene nu ook zijn meerdere moeten erkennen in onze wedstrijdleider en is dertien plaatsen gezakt op de ranglijst. Hulde aan onze wedstrijdleider. Niet zozeer voor deze schitterende overwinning als wel voor het feit dat hij bij een oneven aantal schakers altijd bereid is aan te schuiven en meer nog omdat hij bij een even aantal altijd bereid is een stapje terug te doen. Jan Toorman meende beter te staan in het eindspel tegen Jan Vosselman en waarschijnlijk was dat ook zo. Maar Jan V. heeft niet verloren voor hij opgegeven heeft. Hij begon de zaak te compliceren waardoor Jan T. hier en daar een klein steekje liet vallen. Op het laatst kwam Jan T. net één tempootje te kort om zijn verre vrijpion op tijd te laten promoveren. Ook Mario was weer goed bezig; Ludo slaagde er niet in om de enige zwakte die Mario in zijn stelling had voldoende te bevragen. Toen dan ook nog de tijd begon te dringen bood hij maar remise aan. Simon boekte zijn eerste winstpartij tegen Chrit. Na een half uurtje of zo had hij een stuk te pakken. Nee dan Rudi tegen Dennis. Rudi speelde een dijk van een partij en Dennis kon er pas doorheen komen toen Rudi op het laatst een stuk weg blunderde. Ook in de analyse was allemaal niet duidelijk hoe dan wel en bleek er steeds een verdediging te vinden. Een kandidaatpartij voor onze partijenrubriek. Simon en Ron zaten allebei te morsen in de opening. Vervolgens werd er wel veel strijd geleverd waarbij wit duidelijk in de verdrukking bleef. Dit leidde tot de onvermijdelijke (?) blunder. Frits kwam met zes stukken met zevenmijlslaarzen binnen over de open h-lijn. Peters koning (op h8) heeft dat niet overleefd. Hans Reusink blijft vriend en vijand verbazen. Na zijn vertrek uit de D-poule duldt hij alleen nog Mario boven zich in de C-poule. Zodra Mario (in januari)weggepromoveerd is is Hans de te kloppen man. Rene ging op avontuur tegen Bas en beiden hadden nog niet gerokeerd. Bas zette een scherpe aanval op, die door had moeten slaan; hij overzag dat een verdedigende zet van Rene onmogelijk was wegens mat, waarop Rene zich nog los leek te kunnen wurmen. Hij had in ieder geval nog spel. Een leep pionzetje werd door Bas in tijdnood goed opgevangen en zodoende kon hij afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Moest Rafayel er in ronde zeven nog even in komen, in deze ronde bewees hij wel degelijk uitstekend te kunnen schaken. Jos had er zijn handen vol aan, maar bleek uiteindelijk meer dan uitstekend te kunnen schaken.
Volgende week gaan we met een man of acht naar Rosmalen voor de tweede ronde avondcompetitie. Maar niet getreurd: jullie kunnen Rapid spelen of een vrije partij en tevens zal ESV gastheer zijn in de tweede ronde van het Open Kempisch Kampioenschap. Het zal weer volle bak zijn.

De achtste ronde
Vanaf ronde zeven kan je weer een tegenstander treffen waarvan je denkt dat je die al eerder dit seizoen tegengekomen bent. (Reglement artikel 3). Tot nu toe hebben alleen Peter Rietra en Dennis tweemaal de degens gekruist. Peter wist zowel in ronde vier als zeven van Dennis te winnen. Opvallend aangezien Dennis eerder dit jaar (eind maart 2014, dus vorig seizoen) tweemaal in één week van Peter won. 2 – 2 voor Peter. Dennis was er overigens vanavond niet, Peter speelde remise tegen Ludo. Hans Reusink is weer terug op aarde na zijn verlies tegen Jan Schot maar heeft nog altijd een TPR van 1844. Chapeau! Ook petje af voor de wijze waarop Frits Jan Vosselman overklaste in de opening. Diep ontzag voor Jan die een geringe aarzeling van Frits aangrijpt om de partij alsnog naar zich toe te trekken. Ik heb de analyse gezien: Het was 4-1 voor Frits, na verlenging. Walter noteerde desondanks een punt voor Jan die zodoende optimaal  profiteerde van de ‘afwezigheid voor club’ van Bas en weer alleen aan de leiding gaat. De rest volgt op gepaste afstand. Hoewel, wat is gepaste afstand: Jan Toorman staat met twee overwinningen gedeeld zesde. Om in de eindstand mee te tellen moet hij de volgende vijf ronden wel meedoen. (Reglement, artikel 18). Hetzelfde geldt voor Simon. Komt mooi uit, want die ontbeert nog steeds wat wedstrijdritme; Hij verloor na een fout kansloos van Rafayel, die zijn tweede (!) partij gedegen afmaakte.
Intussen ontsnapt Rudi uit de degradatiezone (?) heeft Jeroen zich herpakt en heeft Hans Bosscher al net zo veel verliespartijen achter zijn naam staan als in heel het vorig seizoen. Laten we positief eindigen: In de strijd om de KNSB-beker versloegen wij, dat wil zeggen Bas, Luuk, Frans en Jos het team van Dubbelschaak ’97. Jos zette de toon. Soeverein heerste hij over de witte en de zwarte velden met zijn loperpaar. De koning van de tegenstander stond aardig op de tocht achter zijn dubbelpion. Jos liet hem spartelend door zijn vlag gaan. In de analyse probeerden Ludo en Rene nog deuken te schieten in de stelling van Jos, maar ook zij moesten erkennen dat Jos alles onder controle had vanavond. Dat maakte het voor Frans makkelijker om in de tijdnoodfase een licht voordeeltje tot remise af te wikkelen. De tegenstander van Bas kon ook ternauwernood (volgens mij dan..) remise houden, maar Luuk stond een pion voor met meer ruimte en aanval en won dan ook: 3 – 1.
Zaterdag externe. Eindhoven drie zal voor de eerste maal aantreden. Succes allemaal!
O ja, Ron speelde een gambiet en kreeg deze keer de pion niet terug. Dan moet je op gaan passen! Toen Flip dat een oogwenk verzaakte, kostte dat een stuk en kon hij mat slechts voorkomen door zijn dame te geven. Zo geschiedde.

De zevende ronde
Jan Vosselman pakte weer punten; deze keer moest Rene er aan geloven. Jan gaat voor het clubkampioenschap. Alleen Bas kan hem bijhouden. Mario kreeg schaakles van meester Frans. Jos was geen moment in de problemen tegen Simon. Over Simon gesproken: de heer Glückstern was aanwezig en speelde tegen en verloor van Harrie, die daar wel mee in zijn nopjes was. Het zag er lange tijd naar uit dat het net zo goed andersom kon zijn maar Simon beging een onnauwkeurigheid, liet zijn loper insluiten waarna Harrie feitelijk een stuk meer had en het bekwaam uitschoof. Wedstrijdritme zullen we maar zeggen. Peter en Loet zelfde beeld. Peter sloeg de aanval af, kwam beter te staan, maar zag onverhoeds een pionnetje verdwijnen en daarmee al het voordeel, waarna, u begrijpt het al, Loet het bekwaam uitschoof. Frits tegen Hans. Hans speelde Frans. Maar Hans gaf Frits de kans om zich terug in de partij te knokken. Kf8 en later Ke8 waar Kg8 nauwkeuriger leek. De zwarte koning mocht het midden van het bord pas verlaten toen ie in het doosje ging. Alessandro deed alles goed tot hij alleen het eindspel nog moest winnen. Zijn fantastische paard werd steeds minder waard en Loek slaagde erin zijn loper en toren te activeren terwijl wit even de kluts en de weg kwijt was. Ron speelde een gambiet maar kreeg de pion terug. Later gaf hij de kwaliteit maar ook die werd niet aangenomen. Tegen zoveel tegenslag valt niets te beginnen. Hans Reusink had een sterke dreiging: mat in twee. Jeroen joeg Hans’ koning het halve bord rond, maar Hans vond steeds de enige uitweg zodat het tenslotte eeuwig schaak werd. Pieter leidt inmiddels de D-groep na een mooie reeks overwinningen. In de tussenstand voor de fles wijn lijdt Peter Bouma met -71. Kanshebbers zijn Vladimir (-66) Dennis (weer verloren..-63) en Alessandro (-57) Aan de andere kant van het spectrum: Pieter Zegers en Hans Reusink met +51, Loek +76, Mario, nog altijd +83 en last but not least: Jan Vosselman met +98 !
Volgende week ronde 8 waarna zaterdag het derde team zijn eerste competitiewedstrijd mag spelen. Het vierde mag nog een maandje oefenen.

De zesde ronde
Het tij is gekeerd, mijn angsten niet bewaarheid; er werd weer aan zestien borden geschaakt. Ook de vraag wie Jan kan stoppen is beantwoord. Niemand minder dan Bas natuurlijk! Dennis was nog steeds niet tevreden en terecht. Twee uit zes is beneden zijn stand. Verliezen van Simon is daarentegen geen schande. Dat kan de beste overkomen. Frits kwam goed uit de opening, speelde wat zwakjes in het middenspel, knokte zich volledig terug naar een zo goed als gewonnen stelling, maar bood remise aan bij gebrek aan tijd om het af te maken. Jos en Rene hadden een stelling op het bord staan waar Fritz en Houdini en hoe ze ook allemaal mogen heten nog wel een paar uurtjes rekentijd aan kunnen besteden. Een dame en een pion meer en een stuk of drie stukken minder en twee tamelijk onveilige koningsstellingen al vond Rene natuurlijk dat het allemaal best meeviel. Hij won, maar onduidelijk was het voor gewone stervelingen wel. Mario was in zijn nopjes met alweer een overwinning en ook de remises van Hans en Ton mogen hier niet onvermeld blijven.
Volgende week: Rapid / vrije partijen en eerste ronde avondcompetitie.

De vijfde ronde
En weer vielen er twee af. Elke week een bord minder; als het zo door gaat kan na ronde 19 het licht uit. Grote vraag blijft: Wie stopt Jan Vosselman? Bas, Ludo, Jos, Rene of Luuk? De rest lijkt kansloos tegen Jan in vorm. Bas speelde een schitterende aanvalspartij . Hij offerde de gehele cavalerie tegen drie pionnen plus aanval, won een stuk terug en wist de ene na de andere meesterlijke verdedigingspoging van Jos te weerleggen. Mario legde Alessandro het vuur aan de schenen waardoor laatstgenoemde nog flink zijn best moest doen om remise te houden. Harrie riep triomfantelijk: “Schaak, en mat op de volgende zet” en zo was het wel en ach we vergeven het hem graag. Dennis was niet tevreden en mag nog één ronde oefenen maar dan begint toch echt de avondcompetitie. Paul stond een stuk voor en gaf de partij deze keer niet meer af. Ton won alweer en staat nu twaalfde van onder hetgeen wil zeggen: bovenaan de D-poule ! Volgende week ronde zes, de week daarna rapid, vrije partijen en avondcompetitie. Tegen WLC en Triple-Pion; een plaatselijke aangelegenheid dus. Met name de triple pioniers hebben zich al duchtig georiënteerd. Maar ook wij hebben natuurlijk inmiddels hun sterke en zwakke kanten in kaart gebracht.

De vierde ronde
Jochem kwam er niet aan te pas; hij speelde tegen Bas. Jos maakte rap korte metten met Jeroen. Ook Peter verslikte zich in een doortrapte doch doorzichtige truc van Hans. Ludo bedwong voordeel met (psycho)logische zetjes. Dennis snakt inmiddels naar een tegenstander uit het onderste kwartiel. Bij Rene lijkt het lek weer boven. Paul zuchtte nog maar eens diep. Chrit wilde niet analyseren. Rudi boekte, na een telefonisch consult, zijn eerste zege. Ron had na twintig zetten licht voordeel helaas na eenentwintig zwaar nadeel. Mario staat inmiddels met stip op tien. Jan deed Frans kopje onder gaan in een moerassige stelling en staat nu met vier uit vier fier aan de leiding. Simon, Frits, Peter en Ad namen een rustdag. Vermoedelijk ter voorbereiding van de avondcompetitie op 13 oktober a.s..  Dat belooft wat!
Volgende week ronde zes, maar zaterdag al de thuiswedstrijden van het eerste en het tweede team. Kijkers welkom. Burghplan 13:00 uur.

De derde ronde
Spektakel was er aan een aantal borden. Kerende kansen hier en daar. Albert probeerde het nog met een kwaliteitsoffer maar kwam er niet door. Bas bewees met nog een half minuutje op de klok dat je ook dan gedecideerd de beste zetten kunt vinden. Jan zag Frits verliezen als Luca Pd5-b5 had gespeeld. Wij weten wel beter. De vrijpion van Alessandro was slechts te stuiten ten koste van een vol stuk. Jos had Philippe aan een touwtje. Ewout ging door zijn vlag. Flip dacht nog iets te hebben tegen de overmacht van Hans, maar die vlieger ging niet op; truc mislukt, loper kwijt. Anthony was blij met zijn zwaar bevochten overwinning. Rudi maakte een foutje op zet twee en drie. Maar Karel en Rene spanden de kroon. Karel stond een vol stuk voor en lange tijd gewonnen maar Rene, met een half uit twee, ging er eens goed voor zitten. Herhaling van zetten werd vermeden en na middernacht was Karel murw gespeeld.

De tweede ronde
Het was even schrikken bij binnenkomst; alsof iemand een heel blik vreemde snoeshanen had opengetrokken, die allemaal bij ons kwamen schaken. Navraag leerde dat de meesten van de Triple-Pion afkomstig waren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Welkom heren! Dat het u wel moge bekomen.
Rene verloor ongewild van Mario. Ewout scoorde een keurig half punt tegen Dennis. Verder volgens mij wel zo’n beetje volgens verwachtingswaarde de punten verdeeld.
Volgende week ronde 3. Langzaam aan komt er enige tekening in de stand.

De eerste ronde
is gespeeld. De uitslagen zijn nauwelijks verrassend te noemen; allen volgens plan. Behalve dan de twee remises door Rob en Philippe. Chapeau. Wel werd opvallend veel strijd geleverd en ging het zeker niet allemaal vanzelf. Dennis had een materieel overwicht maar Jeroen een winnend initiatief. Ewout stond beter tegen Frits, maar koos het verkeerde plan waardoor Frits zijn stukken kon bevrijden en in de tijdnoodfase met enige venijnige tactische wendingen de kansen doen keren. Rudi pootte zijn dame pardoes op paardsprongafstand van… het paard van Jan. Dat versnelde de afloop enigszins. Hoewel Rudi onmiddellijk onderkende wat er mis ging mocht hij van de commissie van beroep zijn zet niet meer terugnemen.

Volgende week de tweede ronde. De agenda voor september is goeddeels bekend.

 

Resultaten uit het verleden:

(bieden geen garantie voor de toekomst….)

 

 

9 gedachten over “Interne

 1. Ref. ronde 9:
  Hans heeft niet alleen intern nog nooit van een jeugdspeler gewonnen, maar ook extern niet, tenzij het speeltempo van de zaterdagcompetitie van toepassing was. Met een score van 100% toonde hij hier geen ontzag voor de jeugd, hoewel het toch de jongste loten aan de Beukema- en Loutragotis-stam betrof. Op zijn ouwe dag is het dus letterlijk een kwestie van tijd…

 2. Ron, bedankt voor jouw wekelijks rondeverslag. Ik lees het altijd met veel genoegen.
  Ik vraag me wel af of het observeren van al die partijen niet gaat ten koste van de concentratie op je eigen partij!?

 3. In ronde 1.13 mocht ik met zwart aantreden tegen Ton Storcken. Het toeval (of Walter?) wil, dat ik in mijn laatste vier partijen tegen Ron van Hoogstraaten zwart had, dus aangaande gambieten en andere openingsongemakken ben ik inmiddels aardig afgehard. Desondanks verraste Ton mij met het Kopec Systeem. Het wat?! Inderdaad, het Kopec Systeem. Toen Ton mij tijdens de analyse vertelde dat zijn systeem deze naam droeg, dacht ik in eerste instantie dat hij mij in de maling nam, want na 1.e4 c5 kan 2.Ld3 of 3.Ld3 toch niet goed zijn?! Bovendien heb ik thuis een ‘Anti-Sicilian’ boekje en daar staat er niets over in.
  Uiteraard was mijn nieuwsgierigheid wel gewekt en na wat ‘Ixquicken’ (alternatief voor googlen) vond ik zelfs een demo van IM Dr. Danny Kopec himself op You Tube waarin hij zijn systeem toelicht:

  https://www.youtube.com/watch?v=zbmcoohIWjY

  Bovendien blijkt dat hij diverse DVD’s op zijn naam heeft staan. Het valt mij van DVD-verzamelaar Frits Schalij enigszins tegen dat hij mij nooit op dit systeem heeft geattendeerd…
  Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is, of er clubgenoten zijn die ook ooit met dit systeem zijn verrast. Zo ja, dan zou ik het enorm waarderen om daar iets van terug te zien in onze Partijenrubriek waarvoor bij voorbaat dank.

  • Inmiddels heeft Frits (wie anders?!) per e-mail gereageerd en mij volledig gerustgesteld. Overigens had ook hij nog nooit van het Kopec Systeem gehoord.

 4. Verslag van22 dec was weer eens een leuk en zeer vlot geschreven stukje. Op 5 jan hoop ik wel de laatste ronde mee te spelen, maar reglementair hoeft dat niet: ik heb op 10 nov meegespeeld met EhvB tegen De Kentering! Ik wist niet dat dit meetelde, maar mooi dat ik dat nu weet.

  • Eindhoven A zul je bedoelen en helaas voor jou was er op tien november geen interne ronde. Dan geldt het natuurlijk niet; zou een mooie boel worden! Maar als je vijf januari weer meedoet met ESV A kan het wel. Alleen kunnen dan Jos en Hans B je nog passeren. (Alessandro kan wel de B-groep winnen door weg te blijven..)

 5. Vanavond zal ik niet voor de interne spelen, omdat ik vooruit speel tegen Peter Roozemond voor de zaterdagcompetitie.

  Gegroet,

  Peter

  • Volgens de reglementen dien je je dan voor 18:00 uur af te melden bij de interne wedstrijdleider. Het is niet zeker dat hij dit bericht dan gelezen heeft. Ik zal het voor je doorsturen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *