Verslag ronde 4

Verslag schaakmatch Eindhoven 2 – Gardé 1 :   5-3   op 25 -11-2022

Zoals Frits terecht opmerkte speelde ik (Hans B) eigenlijk tegen hem want op zijn bord 1 en op mijn bord 2 verscheen de gesloten Siciliaan; in feite zo gesloten dat maar heel geleidelijk aanvalsplannen ontwikkeld konden worden; maar Frits won met een kleine combinatie de kwaliteit (weliswaar een magere) en ik verloor juist een kwaliteit (foutje) maar kreeg wel compensatie door een paar goede pionnen die door nonchalante afwikkeling van materiaal door Ferry Daamen (een vroegere en sympathieke schaker van onze club) de kans kregen op te marcheren. Door wederzijdse roof van alle pionnen op bord was het uiteindelijk gewoon remise (½ – ½).

Frits kon daarentegen profiteren van de hevige tijdnood van zijn tegenstander die geen zinnig plan kon bedenken waardoor Frits het initiatief kon nemen en toe kon slaan.
(0 – 1)

Hans van den Hurk had met zwart (te zien, glurend van mijn bord ) een Grünfeldachtige verdediging, kwam gemakkelijk te staan omdat wit wel heel voorzichtig opereerde, waardoor het loperpaar van Hans zich zo sterk kon ontwikkelen dat wit op de damevleugel een volle kwaliteit moest inleveren om nog enige hoop op aanvalskansen te verkrijgen tegen twee zwakke zwarte pionnen. Maar het mocht niet baten; een verwoestende aanval met zware stukken op de onderste rij deed wit snel het onderspit delven. (0 – 1)

Inmiddels waren enkele partijen ook al tot een einde gekomen. Walter (met wit) speelde de afruilvariant van het Frans. Meestal leidt zoiets tot eenvoudig spel aan beide kanten. Zo ook hier: een licht wit initiatief en uiteindelijk afruil van een hoop stukken zodat er een toreneindspel ontstond. Wit verzuimde echter op tijd zijn koning actiever in het spel te brengen, maakte een foutje op de damevleugel en verloor een kostbare pion. Zwart wikkelde het toreneindspel, helaas voor Walter, keurig af. (0 – 1)

Rik speelde met zwart zijn vertrouwde moderne verdediging en wit ging iets te vroeg en onstuimig f4 spelen terwijl zwart het centrum volop controleerde en zodoende het initiatief verkreeg. Er ontstond een lastig middenspel met heel veel stukken op het bord waarbij wit zich wat ongemakkelijk ging voelen en toen maar besloot een paard te offeren voor aanval.
Maar die aanval bleek gewoon een stuiptrekking waarna wit er geen zin meer in had en dus opgaf (0 – 1). Volgens Rik was het voor zwart in de eindstelling toch niet zo eenvoudig om de winst te forceren.

Nico (met wit) kreeg in het Siciliaans de Svesjnikov-variant op het bord waarna Nico besloot voorzichtig maar degelijk louter “gezonde” zetten te produceren om tenslotte met a2-a4 de zwarte damevleugel te bestoken; zwart behield evenwicht door het centrum te controleren. Het correcte spel van beide kanten leverde uiteindelijk een eenvoudige stelling op zodat al na dertig zetten de vrede getekend werd. (½– ½).

Interessant waren de twee partijen op bord 4 en bord 5, die als laatste beslist werden, namelijk van Hans Ouwersloot en Arjan Beaumont. Beiden wisten dat de stand inmiddels 4 -2 was in het voordeel van ons team. Dat nam alle stress weg en dat beïnvloedde hun prettig spelend spel uiteindelijk.

Arjan(met zwart) speelde een partij waarbij hij pas in het late middenspel een klein voordeel kreeg en met dame + loper en vrijpion tegen dame + paard op koningsaanval kon gaan. Na de veertigste zet besloot Arjan op safe te spelen en ons team een zekere overwinning te gunnen, ruilde daarom al het gevaarlijke materiaal af waardoor het gewoon remise werd. (Met Stockfish thuis werd achteraf de juiste winstvoortzetting gevonden..). (½– ½).

Hans Ouwersloot (wit) kreeg na de opening in het middenspel een boeiende comfortabele stelling op bord waarbij de zwarte stukken ( Lf8, Th8, dubbelpionen f6,f7 ) volkomen lamgelegd leken door een witte toren op de achtste rij en een geweldig paard op f5. Echter, na afruil van de torens en allerlei pionnen kreeg de zwarte loper meer lucht en dat bleek voldoende om de witte pluspion op de a-lijn het promoveren te beletten. Analyse zal moeten uitmaken of wit ergens een steekje heeft laten vallen.
(½– ½).

In ieder geval een prachtig resultaat van ons team (5 – 3) dat naar meer smaakt !

Hans Bosscher