Contributie

De contributie is voor het seizoen 2023-2024 bij tijdige* betaling als volgt:

Senior € 110,-
Junior € 70,-
Student € 70,-
Extern € 70,-
Intern € 70,-
Aspirant** € 70,-

*tijdig: vóór 1 januari. Na 1 januari  € 10,- verhoging. Na 1 april  € 20,- verhoging.
**Aspirant: t/m 15 jaar. Peildatum 1 augustus.

 

IBAN NL21 INGB 0003 2635 95, Eindhovense Schaakvereniging, Eindhoven