Bestuur


Bestuur Eindhovense Schaakvereniging

 

voorzitter
Hans Ouwersloot
06-46405935 voorzitter@eindhovenseschaakvereniging.nl
secretaris
Jochem Berndsen
06-13696599 jochem@functor.nl
Wikkebeek 26, 5501 EW Veldhoven
penningmeester
Jan Vosselman
06-24225679 jan@vosselman.net
intern wedstrijdleider
Walter Anema
040-2342900 anemaw@iae.nl
extern wedstrijdleider
Alessandro Di Bucchianico
0499-472950 a.dibucchianico@kpnmail
jeugdcoördinator
Nico Schellingerhout
nico@nschellingerhout.nl

Commissies

Continuïteitscommissie:   Rudi Serton, Frits Schalij, Ron van Hoogstraaten
Commissie van beroep:   Jan Toorman
Kascontrolecommissie:    Flip Stomps en Albert Coenen
Materiaalcommissaris:     Albert Coenen
Vertrouwenspersoon:       Paul Schaffer                      p.schaffer@on.nl    06 5156 4330
Website:                           Ron van Hoogstraaten       haderon@hetnet.nl

Ereleden

Walter Anema
Frans Kuijpers †
Flip Stomps
Cees Versteeg †
Hans de Vries †
Harrie Steures
Louis Stumpers †
Piet Bronckhorst †
Pieter Gaarenstroom †
A.M. Schellekens †
J. Vriens †
A. de Graaff †