Bestuur


Bestuur Eindhovense Schaakvereniging

Frits Schalij 040-2454281 frits.schalij@gmail.com
voorzitter
Jochem Berndsen 06-13696599 jochem@functor.nl
Wikkebeek 26, 5501 EW Veldhoven
secretaris
Jan Vosselman 06-24225679 jan@vosselman.net
penningmeester
Walter Anema 040-2342900 anemaw@iae.nl
intern wedstrijdleider
Alessandro Di Bucchianico
0499-472950 a.dibucchianico@kpnmail
extern wedstrijdleider

Commissies

Commissie van beroep:   Jan Toorman
Kascontrolecommissie:    Morris Schobben en Ludo Tolhuizen
Materiaalcommissaris:     Albert Coenen
Vertrouwenspersoon:       Paul Schaffer
Website:                           Ron van Hoogstraaten       haderon@hetnet.nl

Ereleden

A. de Graaff †
J. Vriens †
A.M. Schellekens †
Pieter Gaarenstroom †
Piet Bronckhorst †
Louis Stumpers †
Harrie Steures
Hans de Vries †
Cees Versteeg †
Flip Stomps
Frans Kuijpers