Vertrouwens Contact Persoon

De Vertrouwens Contact Persoon

Wanneer binnen de vereniging sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan biedt de vertrouwenscontactpersoon aan alle leden -of desgewenst hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers- de mogelijkheid daar melding van te maken. De contactpersoon zal hier vervolgens actief maar bovenal respectvol op reageren.

Grensoverschrijdend gedrag kan gaan over machtsmisbruik of seksuele intimidatie, maar bijvoorbeeld ook over ongewenst gedrag tussen leerlingen onderling, zoals pesten. Zie voor meer voorbeelden de VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag), en de gedragsregels uit het preventief beleid van het NOC*NSF die onze vereniging onderschrijft. Extra informatie over dit onderwerp is te vinden bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
Wij kunnen u melden dat binnen onze vereniging alle schaakleraren en begeleiders bij het jeugdschaken een VOG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben aangevraagd en gekregen.

Onze vertrouwenscontactpersoon is dhr. Paul Schaffer. U kunt hem benaderen tijdens de jeugdtrainingsavond in de Internationale School Eindhoven of tijdens de clubavond in De Lievendaal. Natuurlijk is hij ook telefonisch of per e-mail bereikbaar:
06 5156 4330  of via  p.schaffer@on.nl