Reglement

Reglement Interne Competitie van de Eindhovense Schaakvereniging

 1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, officiële Nederlandse vertaling, KNSB januari 2023, tenzij in onderstaande regels daarvan wordt afgeweken.
 2. Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem in twee seizoenshelften. Het eerste deel wordt vanaf augustus/september gespeeld; het tweede in de maanden na afloop van het eerste deel tot het einde van het seizoen. De wedstrijdleider stelt jaarlijks een speelschema voor, dat in de ALV dient te worden goedgekeurd. Indien het speelschema niet kan worden goedgekeurd, dan wordt tijdens de ALV in ieder geval het aantal ronden per seizoenshelft en het speelschema van de eerste ronden vastgelegd.
 3. De eerste twee ronden van elk der competitiedelen wordt men ingedeeld op rating (Zwitsers op rating), de resterende ronden op weerstand.
 4. Zodra minstens de helft van de ronden in een competitiedeel zijn gespeeld, kan men een tegenstander voor de tweede maal treffen. De tweede maal dat men elkaar in dezelfde seizoenshelft treft zal dit met verwisselde kleuren t.o.v. de 1e ontmoeting zijn.
 5. Op basis van de ratingranglijst worden de spelers in ongeveer even grote groepen ingedeeld. De speelsterkte van de spelers binnen de groepen dient zo gelijk mogelijk te zijn.
 6. Een speler kan tegenstanders treffen van zowel buiten als binnen de eigen ratinggroep.
 7. In één deel kan men dezelfde tegenstander ten hoogste tweemaal ontmoeten.
 8. Partijen starten standaard om 20:00 uur. De wedstrijdleider kan jeugdtrainers en schakers die hebben gemeld later te komen, toestemming geven later te beginnen.
 9. Het standaard speeltempo is 1u15 plus 30 seconden per voltooide zet.
 10. Indien minstens één van de spelers een jeugdspeler is, is het speeltempo 45 minuten plus 30 seconden per voltooide zet.
 11. Het is spelers toegestaan een ander speeltempo af te spreken onder de voorwaarde dat zij die afspraak voor het begin van de wedstrijd op het notatieformulier vastleggen.
 12. Noteren is verplicht gedurende de gehele partij, ook indien men minder dan 5 minuten op de klok heeft.
 13. Als men niet kan of wil spelen krijgt men een Bye, d.w.z. remise tegen zichzelf.
 14. Een Bye dient te worden gemeld, uiterlijk zondagavond 23:59 uur. Ziekte of een onverwachte gebeurtenis na dit tijdstip waardoor men toch niet kan komen, dient zo snel mogelijk te worden gemeld.
 15. Tijdens de laatste 2 ronden van elk der competitiedelen kan er maximaal één Bye opgenomen worden. Bij tweemaal opnemen van een Bye, krijgt men voor de laatste ronde een reglementaire nul. Bij overmacht kan een speler in beroep gaan tegen deze regel, liefst tevoren.
 16. Degene die bij een oneven aantal personen in een competitieronde niet kan worden ingedeeld, krijgt een reglementair punt. Dit kan die persoon maximaal één maal verplicht per seizoen overkomen.
 17. Niet opkomen wordt bestraft met een reglementaire 0. De tegenstander krijgt dan een reglementair punt. Later dan zondagavond 23:59 uur afzeggen wordt beschouwd als niet opkomen, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
 18. De verzuimtijd is de tijd tot 20:15. Spelers die zonder melding niet aanwezig zijn om 20:15, worden beschouwd als niet opgekomen. De wedstrijdleider kan tegenstanders van niet opgekomen spelers opnieuw indelen.
 19. Indien niet opkomen het gevolg is van overmacht, krijgt de speler een Bye.
 20. Om in de eindstand van een competitiedeel opgenomen te worden dient men meer dan de helft van het aantal ronden van dat competitiedeel gespeeld te hebben. Een verplichte bye, een reglementair punt en uitkomen voor de eigen vereniging worden ook meegeteld als gespeelde ronden. Winnaars worden bepaald uit alle spelers die in de eindstand opgenomen zijn.
 21. Winnaar van een competitiedeel is diegene die van iedereen die in de eindstand van het competitiedeel is opgenomen, de meeste punten heeft behaald.
 22. Bij gelijk eindigen beslist voor de volgorde van de eindstand achtereenvolgens: -Het aantal gespeelde ronden in het competitiedeel -Het aantal partijpunten in het andere competitiedeel -Het aantal gespeelde ronden in het andere competitiedeel.
 23. Clubkampioen is degene die beide competitiedelen heeft gewonnen. Als de competitiedelen door verschillende personen gewonnen zijn, worden 2 barragepartijen met verkort speeltempo gespeeld om de titel op een door de spelers overeen te komen tijdstip voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De partijen moeten gevolgd kunnen worden door alle belangstellende leden. Wie met welke kleur speelt, wordt door loting bepaald. Indien de barragepartijen geen winnaar opleveren, dan wordt de titel gedeeld.
 24. In ieder van de ratinggroepen wordt op eendere wijze als bij de bepaling van de clubkampioen gestreden om groepswinnaar te worden.
 25. Het meenemen van mobiele devices e.d. is toegestaan. Het is niet toegestaan om de wedstrijduitslag, van de eigen partij of die van anderen, door het gebruik ervan te beïnvloeden.
 26. In onvoorziene gevallen is de wedstrijdleider bevoegd om af te wijken.
 27. Protesten die betrekking hebben op de taken van de wedstrijdleider (indeling, reglementaire punten e.d.) dienen beknopt op de avond van constatering schriftelijk bij de wedstrijdleider ingediend worden. Deze geeft het protest door aan de commissie van beroep.

Walter Anema, de wedstrijdleider.
september 2023