Online match ESV – WLC 2 juni

Rematch ESV-WLC

Na de succesvolle online wedstrijd van ESV tegen WLC op 12 mei werd op 2 juni een tweede online wedstrijd gehouden tussen deze twee verenigingen. Gedeeltelijk met dezelfde spelers, maar voor een deel ook met nieuwe spelers. De online match werd op acht borden gespeeld via chess.com met 55 minuten bedenktijd per speler en een increment van vijf seconden per zet. Er werd live commentaar gegeven door Jochem Berndsen en Alessandro Di Bucchianico. Het live commentaar is terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=PuiKXjMUMek.

Op bord 1 speelden Bas van de Plassche en Guus Bollen opnieuw tegen elkaar. Bas was er natuurlijk veel aan gelegen om revanche te nemen voor zijn onverwachte nederlaag in de eerste wedstrijd. De Tarraschverdediging van Guus werd bestreden met een moderne variant die bij topspelers populair is. Guus nam een pionoffer op b2 aan en er ontspon zich een spannende partij waarin Bas duidelijk compensatie had voor de geofferde pion en een klein maar duidelijk voordeel leek te hebben. Het was echter niet gemakkelijk om dit voordeel in iets concreets om te zetten. Op een gegeven moment had Guus zelfs het initiatief over kunnen nemen door ruil van zijn torens tegen de dame van Bas. Toen hij deze kans liet liggen en een foutje beging, kon Bas zijn pion terugwinnen en leek er een gunstig eindspel op het bord te komen. Dit voordeel viel echter tegen en uiteindelijk werd tot remise besloten omdat het voor beide partijen te riskant was om op winst te spelen. ½  – ½
Een interview waarin beide spelers uitvoerig ingaan op wat zij dachten tijdens deze partij is te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=CO85Pgw1FmI .

Op bord 2 nam Jasper Krenning het op tegen de zeer ervaren en op papier duidelijk sterkere Jos Sutmuller. Er kwam een opening op het bord die Jos zeer goed kent, maar Jasper gaf goed partij en er ontstond een spannende strijd. Jos forceerde een ruil van zijn dame tegen twee torens, wat in het algemeen gunstig is voor de torenpartij, tenminste als die torens goed kunnen samenwerken. In de partij komt Jos niet verder en komt hij na een onnodige verzwakking zelfs in het nadeel. De stelling wordt steeds ingewikkelder en over en weer worden er minder nauwkeurige zetten gespeeld, totdat Jos zich duidelijk vergist en verloren komt te staan. Maar net op het moment dat iedereen denkt dat Jasper de overwinning niet meer kan ontgaan, verliest hij een stuk door een blunder. Hoewel Jos het daarna niet optimaal speelt, komt Jasper er niet meer aan te pas. 1½ – ½

Een interview waarin Jos uitgebreid ingaat op zijn gedachten tijdens deze partij is terug te kijken op https://www.youtube.com/watch?v=uAxHLxv0-AY.

Ludo Tolhuizen kwam prettig uit de opening. Hij had Rudy Simons met een achtergebleven d-pion opgezadeld. Na enig manoeuvreren wist Ludo de d-pion te veroveren en af te wikkelen naar een toreneindspel. Dat zag er heel gunstig uit, maar het bleek niet zo gemakkelijk om dat voordeel in iets concreets om te zetten. Rudy maakt heel handig gebruik van een kleine onnauwkeurigheid van Ludo en wist te vereenvoudigen naar een gelijkstaand eindspel. Ludo speelde echter door en had daarmee succes toen Rudy zich in tijdnood vergiste in een theoretisch eindspel. Dit buitenkansje liet Ludo zich niet ontschieten. 2½  – ½

Bas Roelen speelde een originele opening tegen Wendy Huang. De opening staat bekend als Sokolsky opening of als Poolse opening, maar veel leuker is de naam Orang-oetan opening. Het verhaal gaat dat grootmeester Tartakower in 1924 tijdens de rustdag van het beroemde toernooi in NewYork de dierentuin bezocht en daar inspiratie opdeed voor een opening die hij de dag daarna op het bord bracht. Bas en Wendy hielden elkaar goed in evenwicht en de partij eindigde in remise. De commentatoren hadden tijdens het live commentaar het gevoel dat er aan het eind van de partij iets in had gezeten voor Wendy omdat Bas een van zijn torens riskant op g4 had gezet. Bij de analyse bleek dat inderdaad te kloppen. 3 – 1


Een interview waarin Bas Roelen zijn ervaringen tijdens deze partij deelt is te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=A-RNzWNHSqM .

Paul Aben en Armin Kohlrausch speelden een partij die in eerste instantie rustig verliep maar waar plotseling de stukken van Paul helemaal loskwamen. Na een kwaliteitsoffer leek de koning van Armin zwaar in de problemen te komen. Een onhandige zetvolgorde van Paul deed de kansen echter keren. In tijdnood sloeg de vlam helemaal in de pan toen Paul zich niet neerlegde bij het verdedigen en mat in één dreigde. Armin sloeg echter terug met een dubbel stukoffer en bracht de koning van Paul in grote problemen. Op het beslissende moment greep Armin echter jammerlijk mis en werd toen zelf mat gezet. 4 – 1

Dennis van Kuijk improviseerde in de opening tegen Leo van IJzendoorn. Dat pakte goed uit want Leo slaagde er niet in om middels zijn loperpaar compensatie te laten zien voor zijn verzwakte pionnenstelling. Leo probeerde met zijn dame druk te zetten op de damevleugel, maar dit keerde zich tegen hem. Plotseling bleek zijn dame ingesloten te zijn en moest hij opgeven. 5 – 1

Een interview waarin Dennis Kuik uitlegt hoe zijn opening koos en hoe dit tot groot succes leidde is terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=RfCiM16TTM8&feature=youtu.be

Roeland Wildemans kwam goed uit de opening tegen Dennie van Esch. Een d-pion werd opgespeeld door Roeland en dit bracht Dennie in problemen. Roeland wist de d-pion naar d7 te brengen. Hij miste toen echter een kans om goed gebruik te maken van die ver opgerukte vrijpion waardoor de pion in de problemen kwam. Dat kwam mede door het feit dat er nog lichte stukken op het bord bleven, terwijl de algemene richtlijn in dit soort stellingen is om lichte stukken te ruilen (dit omdat lichte stukken goed geschikt zijn om een vrijpion te blokkeren terwijl torens snel hun activiteit verliezen als zij een vrijpion moeten blokkeren). Na een korte periode van wederzijdse schaakblindheid kwam er een toreneindspel op het bord met duidelijk voordeel voor Dennie. Roeland wist geen adequate verdediging te voeren en moest uiteindelijk opgeven. 5 – 2


Een interview met Roeland over zijn ervaringen tijdens deze partij is te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=1MdyG3VXZ80 .

Marcel Knigge kreeg duidelijk voordeel tegen Nirupa Ganeshram toen hij een ver opgespeelde pion wist te winnen. Toen Marcel op zijn beurt een pion te snel opspeelde verspeelde hij echter zijn grote voordeel. Het werd nog erger voor hem toen hij een toren op a2 ongedekt liet staan waar Nirupa via een kleine combinatie heel handig gebruik van maakte. Marcel reageerde niet optimaal waardoor hij een kwaliteit achterkwam. Dat leek nog niet zo makkelijk om te winnen, maar Nirupa wist Marcel goed onder druk te zetten. Na nog een fout van Marcel wist Nirupa de winst snel binnen te halen. 6 – 2

Alessandro Di Bucchianico