Indeling maandagavond

Indeling Interne Competitie

De indeling kan op het laatste moment nog gewijzigd worden!
Check daarom nogmaals voordat u afreist naar de speelzaal!
Het streven is om maandag na zes uur eenmalig de indeling vast te stellen.

Aanvang: 19:45   Trainers*: 20:15    Jeugd**: 20:00   zie ook pagina “Interne

De indeling is voortaan te vinden via deze link: ‘Indeling Interne Competitie‘.
In het menu links boven verschijnt maandag na 18:00 uur de link ‘Programma’.
Als hier geen lijst staat, dan is de lijst nog niet bekend. Streven is deze zo snel mogelijk na maandag 18:00 uur te publiceren. Tot die tijd kunt u zich immers nog aan- of afmelden bij de wedstrijdleider.
Mocht om welke reden dan ook, geen lijst aan u verschijnen dan dient u zich onverwijld om 19:45 uur te melden achter het bord in de speelzaal. Waarvoor bij voorbaat onze excuses. Maar weet u dat de bar al vanaf 19:30 uur geopend is ?

*(Flip Stomps, Paul Schaffer, Ewout Snoeck, Rien de Böck, Frits Schalij, Bram Klapwijk, Roeland Wildemans)
**(Wendy Huang, Luna Huang, Elysia Feng, Valentijn van Warmerdam, Ivan Ponomarev, Gachatur Kazarjan, Nirupa Ganeshram, Sacha Kurt)
N.B. Alleen als de jeugd géén vakantie heeft! Zie hiervoor de Jeugdkalender.

Grondslag:

Tijdens de ALV zijn ideeën geopperd omtrent de interne competitie. Vanwege de strikte eindtijd om middernacht gaan we de aanvangstijd ook nauwkeuriger bewaken: 19:45 uur !

Bij te laat komen mag de klok alvast door de tegenstander gestart worden. Tijd 1:30 plus 30 seconden/zet. Wanneer later gestart wordt dient de klok overeenkomstig terug gesteld te worden.
Alleen trainers (20:15) en jeugdspelers (20:00) hebben het recht om later te komen. Als u tegen een trainer uitkomt mag u de klok dus om 20:15 aanzetten. Tegen jeugdspelers geldt een tempo van 0:45 plus 30 seconden/zet (vanaf 20:00) tegen trainers 1:15 plus 30 seconden/zet (vanaf 20:15) Ingewikkeld? Vraag het aan Walter.

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat je onnodig een half uur moet wachten op een trainer of jeugdspeler publiceren we tevoren de indeling. Aan deze indeling kunnen geen rechten worden ontleend; zij kan op het laatst nog wijzigen. De implementatie van deze nieuwe inzichten staat bovendien nog in de kinderschoenen. Wij vragen uw begrip. Deze regels zijn inmiddels opgenomen in het nieuwe reglement.