Reglement

Het officiële wedstrijdreglement laat nog even op zich wachten, maar hier zijn wat huishoudelijke regels:  (English below)

Op de ALV is afgesproken dat de interne competitie doorgaat:

 1. Korter speeltempo: 1.15u + 30 s increment. Indien ten minste een van de spelers een jeugdspeler is, 45min + 30 s increment. Dit omdat de zaal eerder sluit. (23:30)
 2. Aanmelden is verplicht en kan tot zondagavond 20:00 uur bij anemaw@iae.nl. Dit is nodig omdat er een maximaal aantal deelnemers is in onze ruimte. Walter publiceert de indeling op de website. Het kan dus zijn dat je niet mee kan doen. De bedoeling is dat voor 12:00 uur op maandag de indeling online staat.
 3. Bij griep-, verkoudheid-, of corona-achtige klachten, blijf je thuis. Ook als je in quarantaine moet, blijf je thuis. Als je toch wil spelen, mail dan even naar Walter, hij kan wellicht een oplossing vinden door een tegenstander te vinden die online wil spelen.
 4. Het is, in overleg met je tegenstander, ook mogelijk om elders (bijvoorbeeld thuis) of online je partij af te werken. Dit hoeft ook niet per se op de maandagavond, zolang de uitslag maar tijdig is gemaild aan Walter (zondagavond).
 5. Er is geen ‘versnelde competitie’ meer. Dit is niet haalbaar, omdat de zaal eerder sluit, en omdat er geen gebruik kan worden gemaakt van de barruimte tussen de partij door.
 6. Ga niet bij andere partijen kijken, blijf zoveel mogelijk op je plek zitten.
 7. De speler die de regels het striktst hanteert gaat voor (wat betreft aanraken eigen stukken of op twee borden spelen).
 8. Op dinsdag en woensdagavond worden hiernaast nog online avonden gehouden.

At the general meeting we have agreed that the Monday night competition will take place:

 1. Shorter time control: 1.15h + 30 s increment. If at least one of the players is <18, 45min + 30 s increment. We do this because the playing hall closes earlier.(23:30)
 2. Advance registration is required and is possible until Sunday night 8pm at anemaw@iae.nl This is required because we have a maximum occupancy of the room. Walter publishes the pairings on the website. It is possible that you cannot participate. We intend to publish the pairings on Monday before noon.
 3. If you have flu-, cold-, or corona-like symptoms, do not come to the chess club. If you have to be in quarantine, remain home and do not come. If you do wish to play, mail Walter, he can maybe find a solution by finding an opponent who wishes to play online.
 4. It is possible, in consultation with your opponent, to play elsewhere (for instance at home) or online. It is not required to do that on Monday night. You can do so later in the week as long as the result is emailed to Walter on time (before Sunday night).
 5. The experiment with the ‘faster competition’ will be placed on hold. We cannot do this responsibly, given the earlier closing time and the bar cannot be used for longer periods.
 6. Do not go and watch other games. Remain at your seat as much as possible.
 7. The player who wants to play in the strictest fashion gets priority (e.g., only touch your own pieces, or play at two boards).
 8. On Tuesday and Wednesday nights we will still hold online competition.