Reglement

Reglement Interne Competitie van de Eindhovense Schaakvereniging

 1. Het clubkampioenschap wordt gespeeld in twee delen van 15 ronden Zwitsers elk. Het eerste deel wordt vanaf augustus/september gespeeld; het tweede in de maanden na afloop van het eerste deel tot het einde van het seizoen. De wedstrijdleider stelt jaarlijks een speelschema voor dat in de ALV dient te worden goedgekeurd. Indien het speelschema niet kan worden goedgekeurd, dan wordt tijdens de ALV in ieder geval het speelschema van de eerste ronden vastgelegd.
 2. De eerste twee ronden van elk der competitiedelen wordt men ingedeeld op rating (Zwitsers op rating), de resterende ronden op weerstand.
 3. In beide competitiedelen kan men vanaf de 8e ronde een tegenstander voor de tweede maal treffen. De tweede maal dat men elkaar in dezelfde seizoenshelft treft zal dit altijd met verwisselde kleuren t.o.v. de 1e ontmoeting zijn.
 4. Op basis van de ratingranglijst worden de spelers in ongeveer even grote groepen ingedeeld. De speelsterkte van de spelers binnen de groepen dient zo gelijk mogelijk te zijn.
 5. Een speler kan tegenstanders treffen van zowel buiten als binnen de eigen ratinggroep.
 6. In één deel kan men dezelfde tegenstander ten hoogste tweemaal ontmoeten.
 7. Het speeltempo is 40 zetten in 1u45, of als beide spelers dat willen 40 zetten in 1u30. De spelers krijgen daarna 15 minuten voor de rest van de partij. Het is spelers toegestaan een ander speeltempo af te spreken onder de voorwaarde dat zij die afspraak voor het begin van de wedstrijd op het notatieformulier vastleggen.
 8. Als men niet kan of wil spelen krijgt men een Bye, d.w.z. remise tegen zichzelf.
 9. Een Bye dient zo vroeg mogelijk te worden aangemeld, maar op zijn laatst voor de desbetreffende maandag 18.00 uur.
 10. Tijdens de laatste 2 ronden van elk der competitiedelen kan er maximaal één Bye opgenomen worden. Bij tweemaal opnemen van een Bye, krijgt men voor de laatste ronde een reglementaire nul. Bij overmacht kan een speler in beroep gaan tegen deze regel, liefst tevoren.
 11. Degene die bij een oneven aantal personen in een competitieronde niet kan worden ingedeeld, krijgt een Bye. Dit kan die persoon maximaal één maal verplicht per seizoen overkomen.
 12. Niet opkomen wordt bestraft met een reglementaire 0. De tegenstander krijgt dan een reglementair punt. Later dan 18.00 uur op de betreffende maandag afzeggen wordt ook beschouwd als niet opkomen.
 13. Indien niet opkomen het gevolg is van overmacht, krijgt de tegenstander een reglementair punt en de speler een Bye.
 14. Om in de eindstand van een competitiedeel opgenomen te worden dient men ten minste 9 van de 15 ronden gespeeld te hebben. Een verplichte bye, een reglementair punt en uitkomen voor de eigen vereniging worden ook meegeteld als gespeelde ronden. Alleen spelers die in de eindstand opgenomen zijn, komen in aanmerking voor een prijs (club- kampioenschap, groepswinnaar of ratingprijs).
 15. Winnaar van een competitiedeel is diegene die van iedereen die in de eindstand van het competitiedeel is opgenomen, de meeste punten heeft behaald. Mochten er meerdere spelers een gelijk aantal punten halen, dan is van die spelers degene met de meeste punten in het andere competitiedeel de winnaar.
 16. Clubkampioen is degene die beide competitiedelen heeft gewonnen. Als de competitiedelen door verschillende personen gewonnen zijn, worden barragepartijen gespeeld om de titel op een door de spelers overeen te komen tijdstip voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De partijen moeten gevolgd kunnen worden door alle belangstellende leden. Wie met welke kleur speelt, wordt door loting bepaald. Indien de barragepartijen geen winnaar opleveren, dan wordt de titel gedeeld.
 17. In ieder van de ratinggroepen wordt op eendere wijze als bij de bepaling van de clubkampioen gestreden om groepswinnaar te worden.
 18. In onvoorziene gevallen is de wedstrijdleider bevoegd om af te wijken.
 19. Protesten die betrekking hebben op de taken van de wedstrijdleider (indeling, reglementaire punten e.d.) dienen beknopt op de avond van constatering schriftelijk bij de WL ingediend worden. Deze geeft het protest door aan de commissie van beroep.

5 september 2011

Walter De Wedstrijdleider