Arbitercursussen

Graag uw aandacht voor het volgende:

Beste wedstrijdleider,

Tijdens de ALV van 11 september jl. is afgesproken dat de NBSB een actievere rol gaat spelen in het organiseren van arbiter opleidingen in Brabant. De KNSB biedt een aantal Arbiter cursussen aan:

Cursus Scheidsrechter A:

Het doel van de opleiding is de cursisten de nodige kennis bij te brengen van de spelregels en enige met het schaken als wedstrijdsport verband houdende reglementen. Belangrijk element v.d. cursus is het FIDE reglement.

Cursus Indelingsdeskundige A

Het doel van de opleiding is de cursisten de benodigde kennis bij te brengen van de belangrijkste wedstrijdsystemen welke bij het schaken als wedstrijdsport worden gebruikt, zoals het Zwitsers, Bergertabellen en Tie-breaksystemen (waaronder WP en SB)

Stages Wedstrijdleider B en Scheidsrechter B

De cursus Scheidsrechter A bevat het theoretische deel over de belangrijkste spelregels en aparte regels die bij toernooien en competities gehanteerd worden. De cursus Indelingsdeskundige A behandelt de belangrijkste indelingssystemen t.b.v. toernooien en competities. Een praktische stage bij verschillende competities en toernooien voltooit de opleiding tot gediplomeerd Wedstrijdleider B of Scheidsrechter B.

Cursus Scheidsrechter C

In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandelt:

  • Leiden en arbitreren van alle soorten (evt. internationale) wedstrijden
  • Aanhangsels voor visueel gehandicapten en afbreken
  • FIDE- en KNSB-ratingreglement
  • FIDE-titelreglement

Cursus Indelingsdeskundige B

  • Indelen van een Zwitsers toernooi via Zwitsers op Rating
  • Herhaling Indelingsdeskundige A
  • Beslissen welke vorm van Zwitsers gewenst is
  • Zeldzamer systemen (Scheveningen, Hutton)
  • Simultaans
  • Ratingsystemen

Voor een meer gedetailleerde inhoudsopgave verwijs ik u graag naar de site van de KNSB: KNSB cursusaanbod-inhoud

Graag verneem ik van u of, en zo jo voor welke cursus(en), er binnen uw vereniging belangstelling bestaat. Afhankelijk van de belangstelling zullen er dit seizoen een of meerder cursussen in Brabant georganiseerd gaan worden.

Eventuele belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Ton van Roon
Kadervorming NBSB

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *