Snelschaaktoernooitje

******* English below **********

Maandag 29 januari werd, naast de interne competitie en een training voor schaakenthousiastelingen die door Albert Coenen werden begeleid, een snelschaaktoernooitje gespeeld. 14 leden hadden daar wel trek in, en speelden eerst in 2 groepen van 7 tegen elkaar, waarna op basis van het resultaat werd heringedeeld in groepen van 4.

 

In de finalegroep wordt hard gestreden om de eer. Vooraan Jacob Perrenet – René Moonen, daarachter Frits Schalij – Paul van Zon. The final four fight ferosciously for victory. In the front Jacob Perrenet – René Moonen, in the back Frits Schalij – Paul van Zon.

Het was een gezellig toernooi, waar good-old René Moonen boven kwam drijven als winnaar. In de finaleronde scoorde hij gewoon 3 uit 3. Zoals al een keer eerder opgemerkte, lijkt René aan een tweede jeugd begonnen, en het snelle tempo (3 minuten + 2 sec increment) bleek geen enkel probleem. Tweede werd Paul van Zon, Frits Schalij derde en Jacob Perrenet kon, na een sterke voorronde in de finale geen potten meer breken.

De tweede groep werd een prooi voor Jochem Berndsen, Matthijs Vogels zegevierde in de derde groep.

Al met al een geslaagd toernooi en een leuke afwisseling van de interne competitie.

********** English *****************

On Monday, January 29, in addition to the internal competition and a training for chess enthusiasts supervised by Albert Coenen, a blitz tournament was played. 14 members were eager for it, and first played against each other in 2 groups of 7, after which, based on the results, the groups were rearranged into groups of 4.

It was an enjoyable tournament, where good-old René Moonen came out on top as the winner. In the final round, he simply scored 3 out of 3. As noted before, René seems to have started a second youth, and the fast tempo (3 minutes + 2 sec increment) proved no problem at all. Second was Paul van Zon, Frits Schalij third, and Jacob Perrenet, after a strong preliminary round, could not make a difference in the finals,.

Jochem Berndsen won the second group and Matthijs Vogels won the third group.

All in all a successful tournament and a nice change from the internal competition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *