Start nieuwe seizoen

Aanstaande maandag willen we graag weer beginnen met het nieuwe schaakjaar. Als eerste avond hebben we een inloopavond, waar zowel onze leden als belangstellenden van harte welkom zijn. De week erna staat de ALV gepland.
Op 18 september staat de schaak-off gepland. Het is mogelijk om je daarvoor op te geven via deze link.
De (voorlopige) kalender voor het komend seizoen is inmiddels per mail verspreid. Lees verder

Jeugd Olympiade U16

Afgelopen week vond de Jeugd Olympiade U16 plaats op de High Tech Campus te Eindhoven. Nederland was vertegenwoordigd met vier jeugdteams. In deze jeugdteams speelden natuurlijk veel (oud-)jeugdleden van onze club mee.

De Olympiade werd aantrekkelijk gemaakt voor lokale schakers door een aantal side-events. Zo had Ralph Kurt (vader van Sascha) op dinsdag een simultaan georganiseerd tegen Robin Swinkels en woensdag was er een toernooi met High Tech Campus en ASML medewerkers. Aan dit toernooi deden veel ex-leden, huidige leden en toekomstige leden van onze club mee. Lees vooral het verslag van de High Tech Campus communicatieafdeling en bekijk de foto’s van Frans Peeters.