Open Kempisch Kampioenschap

affiche 14-15

Zoals aangekondigd in de ALV van 25 augustus jl. bovenstaande informatie over dit toernooi, dat zijn tweede jaargang telt. Klik op de affiche. Het bestuur heeft hier haar medewerking aan toegezegd.

Vandaag ben ik naar de voorbereidende vergadering geweest. De tijd is echter krap dus gelieve z.s.m. aanmeldingen naar jan@vosselman.net

Wij dienen minimaal 5 spelers af te vaardigen. Dit moet toch lukken. Laat het bestuur niet in de kou staan.

Het is een laagdrempelig initiatief om met omringende verenigingen leuke kennissen op te doen. Op onze speelavond zal een alternatieve avond worden gehouden.

We zijn begonnen!

Met de ALV is de aftrap van seizoen 2014-2015 achter de rug. Jules en Ron wisselden van plek, velen werden bedankt en kregen een fles wijn. Ook Ludo kreeg een fles wijn.
Afscheid werd er genomen van Twan Kastelijn. Vanwege zijn enorme verdiensten voor de vereniging werd hij geëerd middels een naar hem vernoemde jaarlijks uit te reiken prijs: De Twan Kastelijn Trophee. Deze gaat naar degene die de meest waardevolle bijdrage aan website of Raadsheer levert. Eerste winnaar is natuurlijk Twan zelf. Beschouw het als een aanmoediging om vaak en goed te berichten over uw prestaties of die van uw team.
Uitgebreider verslag volgt, maar de belangrijkste mededeling is dat we volgende week gaan schaken! Eerste van tweemaal dertien ronden interne competitie. We gaan weer met vier teams extern spelen op de zaterdag en met twee teams deelnemen aan de avondcompetitie. En er is gebrainstormd over de invulling van de alternatieve avonden. Details over de rest van het programma zijn nog niet bekend want grotendeels afhankelijk van de indeling die de NBSB half september openbaar zal maken. (Zie ook het bericht hier onder) Houd dus minimaal één oog op de website gericht.
Maar eigenlijk verandert er niet zo veel. En dat is goed.

Seizoen 2014-2015

Op 12 september 2014 houdt de NBSB haar jaarvergadering en daarna zal over de nieuwe competitie zo niet alles dan toch veel bekend zijn. Om u alvast in te lezen kunt u het jaarverslag en de begroting raadplegen op de site van de bond. Daar staat onder veel meer op de allerlaatste bladzijde in welke zaterdagen u nu alvast in de agenda kunt noteren. Te weten:
27 sep, 01 nov, 22 nov, 13 dec, 07 feb, 07 mrt, 21 mrt, 11 apr, 25 apr
waarbij zoals gebruikelijk de eerste en de laatste datum alleen voor de teams in de promotieklasse of KNSB competitie gelden. (ESV 2 resp. ESV 1)

Voor onze website betekent dat vooralsnog dat deze weer langzaam maar zeker up to date gemaakt zal worden waarbij uw wederwaardigheden van afgelopen seizoen in de archieven zullen worden bijgeschreven.

Tot op heden is de pagina Eindhoven 1 aangepast.
Het staat u vrij alle informatie en linkjes te toetsen en eventuele onverhoopte onvolkomenheden te melden bij de webmaster.

ONJK: Twee kampioenen !

Van 4 t/m 9 augustus vond te Borne weer het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap plaats. Dit jaar waren er twee jeugdleden van ESV die de titel voor zich opeisten:

Yichen Han in de G-categorie met 7 uit 7 Open Jeugdkampioen van Nederland !

Janne Allaart in de F-categorie met 4 uit 7 Open Meisjeskampioen van Nederland !

Veel leuke verslagen met foto’s en partijen op de site van het ONJK.
(Maar deze is exclusief voor de ESV website:)

Janne en Yichen kampioen

Janne en Yichen kampioen