Open Kempisch Kampioenschap

affiche 14-15

Zoals aangekondigd in de ALV van 25 augustus jl. bovenstaande informatie over dit toernooi, dat zijn tweede jaargang telt. Klik op de affiche. Het bestuur heeft hier haar medewerking aan toegezegd.

Vandaag ben ik naar de voorbereidende vergadering geweest. De tijd is echter krap dus gelieve z.s.m. aanmeldingen naar jan@vosselman.net

Wij dienen minimaal 5 spelers af te vaardigen. Dit moet toch lukken. Laat het bestuur niet in de kou staan.

Het is een laagdrempelig initiatief om met omringende verenigingen leuke kennissen op te doen. Op onze speelavond zal een alternatieve avond worden gehouden.