Open Kempisch Kampioenschap

affiche 14-15

Zoals aangekondigd in de ALV van 25 augustus jl. bovenstaande informatie over dit toernooi, dat zijn tweede jaargang telt. Klik op de affiche. Het bestuur heeft hier haar medewerking aan toegezegd.

Vandaag ben ik naar de voorbereidende vergadering geweest. De tijd is echter krap dus gelieve z.s.m. aanmeldingen naar jan@vosselman.net

Wij dienen minimaal 5 spelers af te vaardigen. Dit moet toch lukken. Laat het bestuur niet in de kou staan.

Het is een laagdrempelig initiatief om met omringende verenigingen leuke kennissen op te doen. Op onze speelavond zal een alternatieve avond worden gehouden.

We zijn begonnen!

Met de ALV is de aftrap van seizoen 2014-2015 achter de rug. Jules en Ron wisselden van plek, velen werden bedankt en kregen een fles wijn. Ook Ludo kreeg een fles wijn.
Afscheid werd er genomen van Twan Kastelijn. Vanwege zijn enorme verdiensten voor de vereniging werd hij geëerd middels een naar hem vernoemde jaarlijks uit te reiken prijs: De Twan Kastelijn Trophee. Deze gaat naar degene die de meest waardevolle bijdrage aan website of Raadsheer levert. Eerste winnaar is natuurlijk Twan zelf. Beschouw het als een aanmoediging om vaak en goed te berichten over uw prestaties of die van uw team.
Uitgebreider verslag volgt, maar de belangrijkste mededeling is dat we volgende week gaan schaken! Eerste van tweemaal dertien ronden interne competitie. We gaan weer met vier teams extern spelen op de zaterdag en met twee teams deelnemen aan de avondcompetitie. En er is gebrainstormd over de invulling van de alternatieve avonden. Details over de rest van het programma zijn nog niet bekend want grotendeels afhankelijk van de indeling die de NBSB half september openbaar zal maken. (Zie ook het bericht hier onder) Houd dus minimaal één oog op de website gericht.
Maar eigenlijk verandert er niet zo veel. En dat is goed.

Seizoen 2014-2015

Op 12 september 2014 houdt de NBSB haar jaarvergadering en daarna zal over de nieuwe competitie zo niet alles dan toch veel bekend zijn. Om u alvast in te lezen kunt u het jaarverslag en de begroting raadplegen op de site van de bond. Daar staat onder veel meer op de allerlaatste bladzijde in welke zaterdagen u nu alvast in de agenda kunt noteren. Te weten:
27 sep, 01 nov, 22 nov, 13 dec, 07 feb, 07 mrt, 21 mrt, 11 apr, 25 apr
waarbij zoals gebruikelijk de eerste en de laatste datum alleen voor de teams in de promotieklasse of KNSB competitie gelden. (ESV 2 resp. ESV 1)

Voor onze website betekent dat vooralsnog dat deze weer langzaam maar zeker up to date gemaakt zal worden waarbij uw wederwaardigheden van afgelopen seizoen in de archieven zullen worden bijgeschreven.

Tot op heden is de pagina Eindhoven 1 aangepast.
Het staat u vrij alle informatie en linkjes te toetsen en eventuele onverhoopte onvolkomenheden te melden bij de webmaster.

ONJK: Twee kampioenen !

Van 4 t/m 9 augustus vond te Borne weer het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap plaats. Dit jaar waren er twee jeugdleden van ESV die de titel voor zich opeisten:

Yichen Han in de G-categorie met 7 uit 7 Open Jeugdkampioen van Nederland !

Janne Allaart in de F-categorie met 4 uit 7 Open Meisjeskampioen van Nederland !

Veel leuke verslagen met foto’s en partijen op de site van het ONJK.
(Maar deze is exclusief voor de ESV website:)

Janne en Yichen kampioen

Janne en Yichen kampioen

ALV 2014

De algemene ledenvergadering staat dit jaar gepland voor maandag 25 augustus.
U krijgt de relevante stukken tijdig thuisgestuurd. Welhaast zeker zal de interne competitie en de jeugdtraining dan weer aanvangen op de eerste (maandag van) september. Tot die tijd raad ik allen aan veel te oefenen en veel toernooien te spelen om in het jubileumjaar van ESV beslagen ten ijs te komen..
Fijne vakantie allemaal !

Clubkampioenen

De finales over twee partijen gingen tussen:

A:  Bas van de Plassche - Rene Moonen             remise en Bas wint met wit
B.  Frits Schalij - Jan Schot                                   remise en Frits wint met wit
C.  Rob van der Weegen – Albert Coenen             2x winst voor Rob
D.  Hans Reusink – Peter Roozemond                    1-0  (Hans winterkampioen)
     Ron van HoogstraatenHans Reusink         remise (beiden kampioen)

De partijen in de A groep tussen Bas en Rene zijn na te spelen via de viewer.
Allen gefeliciteerd, maar Bas in het bijzonder: Hij is voor de achttiende keer kampioen!

De finale

Omtrent de apotheose van de interne competitie staan een aantal dingen vast:
De datum is maandag aanstaande, de laatste dag van juni.
De commentator van dienst is dit jaar Alessandro Di Bucchianico. Hij zal naast het biljart van Burghplan de partijen om het clubkampioenschap bespreken waarbij eenieder aangespoord zal worden de zetten van Bas en Rene kritisch te beschouwen, terwijl zij dertig meter verderop zitten te zwoegen. De finale in de B-groep zal gaan tussen Frits en Jan Schot en belooft minstens zo spannend te worden.

Wat bij het ter server gaan van dit bericht nog niet vaststaat zijn de finalisten in de twee overige groepen. Het bestuur is nog in overleg. De reglementen bieden geen uitkomst behoudens artikel 18: “In onvoorziene gevallen is de wedstrijdleider bevoegd om af te wijken” Het geval wil dat de uitslagen van de laatste ronde nog niet aan de leden bekend gemaakt zijn. Daarom kan de tegenstander van Albert in theorie nog Harrie, Rob of Philippe worden. Zij eindigden in de wintercompetitie ongelijk dus dat zal wel objectief eenduidig vastgesteld kunnen worden. Ik gok op Rob. Een groter probleem zal het aanwijzen van de tegenstander van Ron zijn in de D-groep. Zowel in de winter- als de zomercompetitie zijn Hans en Peter gelijk geëindigd! Omdat Ron in ronde twaalf van Hans gewonnen heeft en in ronde dertien van Peter gaan er stemmen op de hoogste eer in de D-groep dan maar per decreet toe te wijzen..

Inmiddels is besloten dat Albert inderdaad tegen Rob zal strijden en dat in de D-groep  Hans en Peter eerst een beslissingsmatch spelen waarna de winnaar tegen Ron uitkomt.         De eindstand van de zomercompetitie vind u hier.

De voetbalwedstrijden tussen Frankrijk en Nigeria en Duitsland en Algerije zullen vanwege dit evenement aansluitend vertoond worden. Burghplan zal daartoe naar verluid tot vijf uur open blijven.
Niets kan u dus weerhouden de finales van de interne te komen aanschouwen!

Voetjebal

Aan gene zijde van de planeet voltrekt zich momenteel een evenement dat qua belang onze interne competitie meent te moeten overstijgen. Een twintigtal mannen gadegeslagen door een enorme schare potsierlijk uitgedosten tracht op niets ontziende wijze een bal tussen twee aan weerszijden van een honderd meter lange weide opgestelde staketsels door te jagen. Er zijn wat onduidelijke althans multiinterpretabele regels die een mannetje gewapend met een doordringend fluitje probeert te handhaven. Alles wat verboden is wordt desondanks gedaan én toegestaan zolang het mannetje met het fluitje het maar niet ziet. Dat dit tot, voor een rechtgeaard schaker walgelijke taferelen leidt behoeft hier geen betoog. Maar omdat dergelijke taferelen, niets menselijks is ons vreemd, zelfs ons tot toekijken kunnen verleiden heeft het bestuur van deze schaakvereniging op voorhand besloten de concurrentie niet het hoofd te bieden en derhalve de starttijd van onze laatste competitieronde aan te passen.
Een laf doch verstandig besluit.

Maandag 23 juni beginnen we om 20:15 uur.

Johan van Mil toernooi

Op zondag 15 juni aanstaande is weer het Johan van Mil toernooi tevens snelschaakkampioenschap van de NBSB. Het zou mooi zijn als er veel van onze eigen leden mee zouden doen en wel hierom:

- Omdat het een leuk en gezellig toernooi is.
- Omdat er hard voor is gewerkt door enkele clubgenoten.
- Als eerbetoon aan Johan.

Inschrijven via http://johanvanmiltoernooi.nl/

En de winnaar is...

En de winnaar is….
Erik van den Doel